Slovensko nutne potrebuje zmenu fungovania samospráv

Bratislava, hlavné mesto SR (Zdroj: Pixabay.com)

Mestá a obce čelia problémom aj v súvislosti s prijímaním nekvalifikovaných rozhodnutí zo strany vlády aj parlamentu.

Slovensko nevyhnutne potrebuje reformu fungovania samospráv. Zhodli sa na tom predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Novinárom to po dnešnom stretnutí potvrdili predseda ZMOSu Branislav Tréger a predseda NKÚ Karol Mitrík, ktorí chcú na vládu začať vyvíjať tlak.

Mestá a obce čelia podľa Trégera problémom aj v súvislosti s prijímaním nekvalifikovaných rozhodnutí zo strany vlády aj parlamentu. Spomenul pritom napríklad tzv. chodníkovú novelu, obedy zadarmo, rekreačné poukazy, zvýšenie platov pedagogických aj nepedagogických pracovníkov, novelu zákona o sociálnych službách ako aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane od budúceho roka.

„Musia sa prijímať rozhodnutia, na ktoré má štát financie,“ zdôraznil Tréger s tým, že keď nie je výkon prenesených kompetencií finančne zabezpečený štátom, musia to samosprávy platiť samé. Nemajú však na to finančné prostriedky. Aj nedávny audit ZMOSu ukázal, že štát samosprávam neplatí za výkon prenesených kompetencií to, čo by podľa ústavy mal. Vo viacerých oblastiach, napríklad v školstve, pritom však samosprávy sponzorujú štát.

Mitrík zdôraznil, že štát sa nemôže zbaviť zodpovednosti voči samospráve. „Je tu mnoho rozhodnutí, ktoré nie sú kvalifikované a zaťažujú samosprávy,“ vyhlásil Mitrík s tým, že pri legislatívnych zmenách neboli vypracované štúdie finančných dopadov. Tie sú často obrovské a musia ich znášať práve obce. „Prijímaná legislatíva nie je podložená kvalifikovanými analýzami,“ zdôraznil. Reforma systému je podľa Mitríka nutná.

Riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ Ľubomír Andrassy vyhlásil, že NKÚ bude kontrolovať, ako si štát plní finančné povinnosti vo vzťahu k samosprávam. Pripomenul napríklad, že demografický vývoj predpokladá v budúcnosti vyšší počet detí. Už teraz je však potrebné myslieť na rozširovanie škôl a škôlok, ale aj na zabezpečenie dostatku pedagógov. Zodpovednosť v týchto prípadoch však prináleží štátu a nie samosprávam. Práve školstvo je podľa Andrassyho jedným z kľúčových ukazovateľov spokojnosti občanov.

Druhým je bytová politika a výstavba nájomných bytov, v čom Slovensko výrazne zaostáva za ostatnými krajinami EÚ. „Je to opäť štát, ktorý musí nájsť spôsob, ako spoločne so samosprávami podporiť výstavbu nájomných bytov a domov,“ vyhlásil.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...