Včelári a pestovatelia podpísali memorandum o podpore slovenského medu a cukru

Ilustračný obrázok (Zdroj: Pixabay.com)

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), Slovenský zväz včelárov (SZV), Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska (ZPCR) a Slovenský cukrovarnícky spolok (SCS) podpísali v piatok memorandum o spolupráci pri presadzovaní podpory pre slovenský med a slovenský cukor.

Memorandum má prispieť k stabilizácii odvetvia a ďalším možnostiam rozvoja spolupráce medzi včelármi, pestovateľmi a spracovateľmi cukrovej repy. Informoval o tom v piatok predseda SPPK Emil Macho.

Memorandum dostalo názov Podpora slovenskému medu, podpora slovenskému cukru. „Dnes si už ani poľnohospodári nezakrývajú oči pred tým, že odvetvie bude zelenšie – ekologickejšie. Svedčí o tom aj vývoj Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020, ale aj všeobecná diskusia v spoločnosti,“ povedal Emil Macho.

Signatári memoranda deklarujú, že spoločne budú podporovať stratégiu agroenvironmentálnej politiky so širokou diverzifikáciou rastlín a živočíchov, kde si svoje významné miesto aj naďalej zachovajú chovatelia včiel a pestovatelia cukrovej repy.

Signatári sa dohodli na spoločných aktivitách pri minimalizovaní rizík pre opeľovače, ochrane trhu a vzdelávaní spotrebiteľov. Zároveň sa budú snažiť vzájomne a korektne spolupracovať pri hľadaní riešení stabilizácie sektora chovu včiel, produkcie 100 % slovenského medu a cukru ako prírodných potravín.

„Apelujeme aj na zástupcov vecne príslušných ministerstiev, najmä Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva životného prostredia SR, aby problematike stabilizácie vertikály slovenský med – slovenská cukrová repa – slovenský cukor venovali svoju pozornosť a konzultovali so zástupcami samosprávnych organizácií, ktorí sú signatármi tohto memoranda, všetky legislatívne aj nelegislatívne opatrenia, ktoré môžu mať vplyv na ďalší vývoj tejto problematiky,“ zdôraznil predseda ZPCR Róbert Kovács.

Signatári by zároveň mohli byť podľa SPPK príkladom aj pre ďalšie odvetvia slovenského poľnohospodárstva. „Spájaním síl môžeme pracovať efektívnejšie. Aj takouto formou podporujeme domácu výrobu a chránime slovenský agropotravinársky trh,“ vysvetlil predseda Dozornej rady SCS Adrián Šedivý.

Slovenskí včelári pociťujú podľa SPPK pretlak zahraničného medu v SR často nejasného pôvodu, ktorý so slovenským kvalitným medom vysoko hodnoteným aj vo svete, nemá nič spoločné. „Včelárstvo a produkcia medu, ako aj takmer dvestoročná nepretržitá produkcia cukru z domácej suroviny na Slovensku, tvoria kultúrne a historické dedičstvo našich predkov a z toho dôvodu je potrebné a prínosné zachovať ho aj nasledujúcim generáciám v záujme trvale udržateľného rozvoja vidieka,“ uzavrel predseda SZV Milan Rusnák.

Na Slovensku je aktuálne registrovaných viac ako 19 150 včelárov s viac ako 305 000 včelstvami. Sektor pestovania cukrovej repy a produkcie cukru je v rámci agropotravinárskeho sektoru SR jedinou kompletne funkčnou vertikálou, ktorá spracováva výlučne domácu surovinu a v produkcii ktorej je SR sebestačná.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...