Konzervatívne organizácie: Brusel produkuje genderové ideologické koncepty, s ktorými sa nestotožňujeme

EÚ, ilustračný obrázok (Zdroj: Pixabay.com)

Viac ako 4 600 občanov žiada petíciou viac transparentnosti pri rozhodovaní Slovenska v Európskej únii a Rade Európy o hodnotových otázkach. Petícia požaduje, aby všetky dokumenty, ktoré prichádzajú z Európskej únie a Rady Európy a obsahujú pojem rod, ktorý jasne nedefinuje pojmy muž a žena ako biologické kategórie, boli povinne prerokované vo výbore pre európske záležitosti parlamentu na verejnom zasadnutí.

Agentúru SITA o tom informoval jeden z iniciátorov petície Michal Považan. Ďalšími iniciátormi sú Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku a Róbert Mátéffy z Inštitútu Leva XIII..Poslancom Národnej rady SR petíciu odovzdali vo štvrtok.

„Európske inštitúcie produkujú dokumenty, v ktorých sa nachádzajú ideologické koncepty, s ktorými sa na Slovensku nestotožňujeme a bránime sa ich prijatiu. Najviac zaráža, keď v prípravnej fáze zástupca zo Slovenska odobril tieto problémové ustanovenia a slovenská verejnosť sa o tom vôbec nedozvedela. Tento netransparentný systém treba zmeniť a o kontroverzných dokumentoch treba hovoriť oveľa skôr,“ uviedol Daniška.

Petícia preto požaduje, aby sa o citlivých dokumentoch rokovalo v národnej rade v čo najskoršej fáze ich prípravy. „Občania sa dozvedajú neskoro, ak vôbec, o tom ako slovenské orgány zastupujú, či niekedy skôr nezastupujú naše záujmy v zahraničí. Dnes to vidíme na rozhodnutí ministra Gábora Gála nezastupovať naše záujmy v prípade Istanbulského dohovoru pred Európskym súdnym dvorom,“ tvrdil Považan.

Iniciátori petície pripomínajú, že Európska únia spustila v roku 2017 prístupový proces k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), ktorý by sa mal na Európsku úniu vzťahovať v oblastiach výhradnej kompetencie EÚ, konkrétne v otázkach azylu a zákazu vyhostenia alebo vrátenia a justičnej spolupráce v trestných veciach.

Európsky parlament požiadal Súdny dvor EÚ o stanovisko, či EÚ môže pristúpiť k Istanbulskému dohovoru ako celku aj napriek tomu, že absentuje dohoda všetkých členských štátov v tejto otázke. Jednotlivé členské štáty sa k tejto otázke môžu v týchto dňoch vyjadriť. Podľa informácií organizátorov petície sa však ministerstvo rozhodlo, že stanovisko nezašle.

„Slovensko už odmietlo Istanbulský dohovor. Chceme, aby sa aj vo vzťahu k Európskej únii naši zástupcovia jasne vyjadrili, že nesúhlasíme s pristúpením Európskej únie k Istanbulskému dohovoru. Žiadame ministra Gála, aby v tejto veci zastupoval záujmy občanov a vôľu parlamentu,“ podotkol Daniška.

Transparentnosť a potreba väčšej verejnej kontroly rozhodovania štátu sú podľa Považana jednými zo základných podmienok budovania demokracie a právneho štátu na Slovensku.

„Je neakceptovateľné, aby jeden štátny orgán rozhodol bez informovania verejnosti v takej vážnej záležitosti ako je konanie o pristúpení k Istanbulskému dohovoru na Európskom súdnom dvore. Je neprijateľné, aby výkonná moc pri svojom rozhodovaní ignorovala demokratický proces a rozhodnutia parlamentu ako zástupcu občanov Slovenska. Vyzývame poslancov národnej rady, aby sa zásadne ohradili proti nerešpektovaniu svojich rozhodnutí zo strany ministerstva spravodlivosti. Zároveň vyzývame ministra Gála, aby zmenil svoje rozhodnutie a intervenoval v spore na Európskom súdnom dvore,” doplnil.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Matovič chce vrátiť Slovensko na pozíciu ekonomického tigra

Matovič chce vrátiť Slovensko na pozíciu ekonomického tigra

Vláda chce podľa jej predsedu Igora Matoviča vytvoriť také podnikateľské prostredie, aby sa Slovensko stalo opäť ekonomickým tigrom Európy. Povedal to počas návštevy trnavskej automobilky Groupe PSA Slovakia. Vytvorenie dobrých podmienok pre zamestnávateľov je podľa Matoviča jediná cesta,..