Chcete byť bačom? Stredná škola pri Ilave otvára odbor salašníctvo

Ilustračný obrázok (Zdroj: pxiabay.com)

Ľudí, ktorí by sa vedeli postarať o poľnohospodárske zvieratá na salašoch a farmách je stále menej. Stredná odborná škola (SOŠ) Pruské v Trenčianskom kraji zriadila v snahe oživiť toto tradičné povolanie unikátny učebný odbor salašník, salašníčka, a to v spolupráci s majiteľmi salašov a fariem, ktorí majú nedostatok takto vzdelaných ľudí.

Ako informuje trenčianska župa v tlačovej správe, ide o učebný odbor, ktorý sa na škole podarilo otvoriť prvýkrát od jeho schválenia. Osnovy výuky reagujú podľa samosprávneho kraja na reálne potreby trhu práce a na fakt, že firmy poukazujú na nedostatok salašníkov.

Stredná odborná škola (SOŠ) Pruské vytvorila a predložila nový, trojročný učebný odbor salašník, salašníčka na schválenie Ministerstvu školstva ešte v roku 2012, ale prvý ročník otvorili až tento školský rok.

„Od 1. septembra 2019 je odbor salašník, salašníčka experimentálne overovaný ako skrátené jednoročné štúdium, v ktorom sa v súčasnosti vzdeláva 12 žiakov. Absolventi po ukončení štúdia získajú osvedčenie o záverečnej skúške, čím sa stávajú kvalifikovanými zamestnancami pre výkon práce v oblasti chovu oviec a kôz, ovládajúci základy agroturistiky a salašníctva,“ informuje riaditeľka školy Janka Fedorová.

Odbor salašník, salašníčka je možné študovať aj ako dvojročné skrátené štúdium, kde absolvent po úspešnom ukončení štúdia získa výučný list. Podmienkou pre prijatie na skrátené štúdium je však predloženie dokladov o absolvovaní iného vzdelania, napríklad výučného listu alebo maturitného vysvedčenia.

— TOP

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...