Slováci majú nereálne predstavy o výnosoch z investovania, hovorí prieskum

Ilustračný obrázok (Zdroj: Unsplash.com)

Napriek tomu, že viac ako polovica Slovákov hovorí, že už má skúsenosť s investovaním, tento pojem je pre nich stále veľkou neznámou. Ako vyplýva z prieskumu Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, niektorí ľudia majú nereálne predstavy o tom, koľko môžu zarobiť pri investovaní svojich voľných peňazí.

Očakávajú, že za rok sa im zhodnotia v priemere až o 19 %. “Pritom v súčasnosti sa ročné zhodnotenie podľa typu fondu pohybuje na úrovni do 10 %. Realistickejšie očakávania sú dokonca na úrovni do 5 %. Aj to však pri dlhodobejšom horizonte,” hovorí generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Prvej penzijnej Martin Kaňa.

O nedostatočnej vedomosti z oblasti investovania Slovákov hovoria aj ďalšie čísla plynúce z prieskumu. Až tretina respondentov priznáva, že nerozumie základnému pojmu “investičný horizont”. A z tých, ktorí sú presvedčení, že pojmu rozumejú, ho až polovica nedokázala správne vysvetliť.

Nereálne predstavy majú Slováci aj o dĺžke investovania. Na jeden až dva roky je ochotných investovať 34 % Slovákov, 28 % by sa vzdalo svojich voľných finančných prostriedkov najviac na štyri roky. Iba 29 % z oslovených by zvolilo dlhodobejšiu investíciu. Z toho však iba 6 % by peniaze investovalo na dlhšie ako desať rokov.

Ako však uviedol Kaňa, dlhodobé investície sú výhodné kvôli tomu, že vykrývajú prepady trhov. “Dobrým príkladom je posledná finančná kríza, kedy akciové trhy spadli o desiatky percent. Tí, ktorí nespanikárili a nepredávali, nakoniec zarobili, pretože po tom, ako sa trhy spamätali, rástli rýchlejšie,” vysvetľuje Kaňa.

Prieskum o investovaní uskutočnila agentúra 2muse na základe požiadavky Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky v júni 2019. Zúčastnilo sa ho 600 respondentov.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...