Dobiehanie Čechov sa spomalilo, máme vyššie dane a horšie súdy

Bratislava (Zdroj: pixabay.com)

Dobiehanie Českej republiky zo strany Slovenska sa spomalilo. Slováci a slovenské firmy platia vyššie dane a odvody a majú horšie súdy. Také sú závery porovnania základných ukazovateľov, na ktoré pri príležitosti 101. výročia založenia spoločného česko-slovenského štátu poukázal Klub 500.

Podľa globálneho Indexu prosperity sa v Českej republike žije lepšie. Oblasťami, ktoré Slováci v porovnaní s našimi západnými susedmi vnímajú najkritickejšie, sú najmä nízka úroveň právneho štátu, protimonopolná politika štátu, ale napríklad aj príliš nízka tolerancia v spoločnosti.

„Slovenskej ekonomike sa darí, v porovnaní s Českou republikou však máme čo dobiehať. Vyššie dane a odvody a problémy s nezávislosťou súdnictva však tomu vôbec nepomáhajú,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Slovensko postupne dobieha Českú republiku v hrubom domácom produkte (HDP). Kým v roku 1995 tvoril slovenský hrubý domáci produkt len tretinu českého, dnes sa to už blíži k polovici. „V posledných rokoch sa však nožnice začali opäť otvárať a ČR rastie rýchlejšie ako SR,“ upozorňuje Klub 500.

V oboch krajinách postupne výrazne klesala nezamestnanosť. Kým na Slovensku od roku 1998 klesla na bezmála polovicu, v ČR to bolo až o dve tretiny.

České podniky a podnikatelia sú podľa Klubu 500 menej zaťažené daňami a odvodmi. Podľa prieskumu Svetovej banky a PwC patrí Slovensko medzi krajiny Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu najviac zdaňované, až 49,7 % zo zarobeného odovzdajú slovenské podniky a podnikatelia na daniach a odvodoch. ČR je na tom len o niečo lepšie s 46,2 %. Európsky priemer je pritom 39,3 %.

Kardinálnym problémom verejnosti, ale i podnikov je však nezávislosť slovenských súdov a sudcov. Podľa EU Justice Scoreboardu až 60 % Slovákov a 67 % slovenských podnikov považuje nezávislosť súdov a sudcov za zlú, čo nás radí v rebríčku únie na záverečné miesta. Pre porovnanie, nespokojných so súdmi a sudcami je len 36 % Čechov a 35 % českých podnikov.

Základný problém, ktorý však podľa Klubu 500 má Slovensko v porovnaní s ČR, je vzdelanie. „To vykazuje v ČR rádovo lepšie výsledky ako na Slovensku. Podľa posledných dostupných údajov OECD PISA hodnotení škôl sa kvalita slovenského školského systému neustále prepadá, a to najmä v (pre trh práce) potrebných kategóriách,“ uzatvára Klub 500.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...