Väčšina vysokoškolákov vníma zhoršenie psychického zdravia v dôsledku pandémie

Filozofická fakulta Univerzity Komenského (Zdroj: SITA)

Viac ako 70 percent vysokoškolákov a 52 percent vysokoškolských učiteľov vníma, že sa im psychické zdravie v dôsledku pandémie mierne alebo výrazne zhoršilo. Vyplýva to z výskumu, na ktorom sa podieľali psychológovia a psychiatri z pracovísk Univerzity Komenského (UK) v Bratislave pod hlavičkou Centra výskumu psychických porúch UK. Výsledky na online tlačovej konferencii predstavili vedci z UK, psychológ Michal Hajdúk a psychiater Ján Pečeňák. Informovala o tom hovorkyňa UK Lenka Miller.

Online dotazník vyplnilo od 4. do 27. decembra 2020 takmer 1 800 študentov a 166 zamestnancov UK. Žien bolo v prípade zapojených študentov 80 percent, a pri pedagógoch ich bolo 69 percent. Väčšina respondentov (62 percent) študuje na bakalárskom stupni a 35 percent na magisterskom, zvyšok respondentov je na doktorandskom štúdiu.

Každý desiaty študent (9,7 percenta) v prieskume uviedol, že sa aktuálne lieči na psychické ťažkosti. Miller podotkla, že výsledky by sa mali vnímať v kontexte dynamického zhoršovania epidemickej situácie a v súvislosti s nariadenými obmedzeniami, ktoré zasiahli do zvyklostí spojenými so sviatkami.

Čo zapríčiňuje rozdiely?

Hajdúk vysvetlil, že rozdielny výsledok vo vnímaní vlastného psychického zdravia u pedagógov a vysokoškolákov súvisí pravdepodobne primárne s väčšou stabilitou v práci či vzťahoch u vekovo starších účastníkov. „Rôzne vekové skupiny inak reagujú. Starší ľudia nie sú natoľko citliví k vonkajším zmenám,“ podotkol. Miller poukázala, že telesné zdravie hodnotia študenti a pedagógovia podobne ako priemerné alebo skôr dobré, no pri psychickom zdraví vnímajú študenti situáciu významne horšie ako pedagógovia.

Miller uviedla, že tretina študentov pociťuje závažnejšie príznaky depresie a dlhodobo zvýšenou úzkosťou trpí každý piaty vysokoškolák. Zvýšenú mieru úzkosti aj depresie malo súčasne 16,5 percenta študentov. V porovnaní s rokom 2018 tak ide o dvojnásobný nárast.

Podobné aj v Česku

„Podobné výsledky o náraste depresie a úzkosti priniesla aj česká epidemiologická štúdia, ktorá zistila, že nárast psychických porúch bol najvyšší práve v skupine mladých ľudí,“ podotkol Hajdúk. V prípade zamestnancov uviedlo závažnejšiu depresívnu symptomatiku deväť percent opýtaných a výraznú úzkosť tri percentá opýtaných.

Výskumníci upozornili, že pre ľudí so zvýšenou mierou depresie a úzkosti platí intenzívnejšie prežívanie stresu. Títo ľudia menej často žiadajú o pomoc iných, majú aj problémy so spánkom, sú menej spokojní so zdravím, zvládaním školy či pociťujú nepohodu z výučby.

Kde to viazlo?

Mnohí študenti by sa podľa výskumu v prípade psychických ťažkostí snažili problém vyriešiť sami. Avšak jednou z uvádzaných bariér pre vyhľadanie pomoci bola nielen finančná otázka ale aj obava z reakcie okolia.

Študentom v súvislosti s pandémiou najviac prekáža nedostatok kontaktu so spolužiakmi či chýbajúca rovnováha medzi školou a súkromím a náročná organizácia aktivít. Podobne to vnímali aj zamestnanci, ktorým tiež chýbal kontakt s kolegami, rovnováha medzi prácou a súkromím a problematicky vnímali aj prácu mimo obvyklého pracovného času.

Univerzita ponúka nástroje

Miller podotkla, že UK venuje pozornosť psychickému zdraviu študentov od začiatku pandémie a pre študentov v spolupráci s odborníkmi spustili online poradenstvo v Psychologickej poradni UK. Poslucháčom UK bolo poskytnuté aj online duchovné poradenstvo.

„Univerzita plánuje otvoriť nové Infocentrum UK, ktoré spojí mnohé služby, ktoré už ponúkame, vrátane psychologického poradenstva a poradenstva pre študentov so špecifickými potrebami,“ povedal prorektor UK pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

1

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Za sobotu pribudlo 223 úmrtí

Za sobotu pribudlo 223 úmrtí

Za sobotu 27. februára pribudlo na Slovensku 223 úmrtí na ochorenie COVID-19. Ako ďalej informuje stránka Národného centra..

Odoberajte náš newsletter