Ministri V4 sa vo štvrtok zhodli na potrebe pomoci rodinám

Milan Krajniak (Zdroj: SITA)

30. výročie vzniku Vyšehradskej skupiny potvrdzuje svoju opodstatnenosť, a ako sa už niekoľkokrát ukázalo, súdržnosť členských krajín priniesla pozitívne výsledky aj na úrovni EÚ. Na počiatku tridsaťročnej cesty stáli krajiny V4 pred otázkou: ako rýchlo a efektívne preorientovať svoje hospodárstva z centrálne plánovaného mechanizmu na trhové ekonomiky, integrovať sa do európskych a euroatlantických štruktúr. Spolupráca Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľskej republiky a Maďarska pokračuje aj po naplnení pôvodných spoločných cieľov otváraním dôležitých spoločných tém, prinášaním efektívnych riešení.

Vo štvrtok sa na pozvanie poľskej ministerky Marleny Malag uskutočnilo online stretnutie ministrov pre rodinu a sociálnu politiku. Ministerka Katalin Novak z Maďarska, zástupkyňa Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR, Martina Štepánová a minister Milan Krajniak sa venovali aktuálnym témam.

V rámci podpory rodín prezentovali aj svoje návrhy na zvýšenie demografickej krivky populácie. Ďalším, dôležitým bodom programu bola podpora seniorov, a to prednostne v súvislosti s epidémiou COVID-19.

Minister Krajniak sa zameral na návrhy a opatrenia na podporu rodín na Slovensku, tehotenský príspevok, rodičovský bonus či potenciál konceptu rodinných podnikov. Nastavenie funkčného mechanizmu na minimalizovanie destabilizačných faktorov pôsobiacich na spolužitie rodín, či návrh na vytvorenie priaznivých podmienok pre bývanie bolo ďalším významným diskusným okruhom.

„Rodinné politiky v zahraničí, vplyv opatrení na rodiny v praktickom živote, vývoj demografickej krivky či štúdie o správaní a rozhodovaní ľudí o rodine sú oblasti, ktorými sa zaoberám už viac ako 20 rokov. Prof. Michalskiemu z Inštitútu pre štúdium rodiny a spoločnosti Univerzity Adama Mickiewicza ďakujem za jeho cenné postrehy a verím, že sa nám spoločne podarí naštartovať úzku spoluprácu so slovenským Inštitútom pre výskum práce s rodiny,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Všetky ciele spolu s novými poznatkami a merateľnými ukazovateľmi budú zohľadnené v novej Národnej stratégii na podporu rodiny a demografického rastu v Slovenskej republike do roku 2030. „Poznatky z Poľska, Maďarska a Česka považujem za veľmi inšpiratívne pre Slovensko a som úprimne rád, že vďaka našim vzťahom v rámci V4 môžeme spoločne rozvíjať pomoc rodinám v našich krajinách. Zaujal ma najmä pozitívny vplyv opatrení na správanie rodín v Poľsku a Maďarsku. Verím, že si budeme môcť vymeniť ďalšie poznatky z praxe a inšpirovať sa v opatreniach na pomoc rodinám nielen počas pandémie na spoločnej konferencii v septembri,“ doplnil minister Krajniak.

Rodinná politika je naozaj individuálna a citlivá téma, preto si vyžaduje spoluprácu a komunikáciu naprieč všetkými rezortami a súčasne s regionálnymi a obecnými samosprávami, či mimovládnymi organizáciami.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

1

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter