Koalícia navrhuje umožniť vzdelávanie „doma” aj žiakom na druhom stupni

(Zdroj: SITA)

S cieľom umožniť individuálne vzdelávanie všetkým žiakom základných škôl (ZŠ) bez rozdielu veku navrhujú koaliční poslanci v novele školského zákona umožniť individuálne vzdelávanie žiakov na druhom stupni ZŠ. V doterajšej právnej úprave štát umožňoval plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania „doma“ iba v prípade žiakov prvého stupňa ZŠ.

Žiaci druhého stupňa môžu v súčasnosti plniť školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania, len ak im zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole, alebo ak je žiak vzatý do väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody, a nemožno mu zabezpečiť účasť na vzdelávaní v škole dlhšie ako dva mesiace.

Združenie základných škôl Slovenska (ZZŠS) podľa jeho prezidentky Aleny Petákovej s návrhom nesúhlasí. Odôvodňuje to tým, že individuálne vzdelávanie existuje na prvom stupni niekoľko rokov a štát neurobil dodnes jeho komplexnú kontrolu a vyhodnotenie. „Z praxe vieme, že vo väčšine prípadov neprebieha individuálne vzdelávanie v zmysle legislatívy. Vznikajú rôzne organizácie a skupinky, ktoré nenesú zodpovednosť za vzdelávanie detí a jeho úroveň. Nikto ich nekontroluje. A teda sa môže stať, že to môžu byť aj rôzne sekty,” uviedla Petáková pre agentúru SITA.

Podotkla, že obsah vzdelávania žiakov prvého stupňa zvládne jeden učiteľ, aj keď teraz je už problém v tom, že to musí byť učiteľ, ktorý má vzdelanie aj v cudzom jazyku a informatike. „Na druhom stupni je obsah vzdelávania náročnejší, a práve preto druhý stupeň vzdeláva každý predmet vyučuje učiteľ, ktorý vyštudoval daný predmet. Nevieme si predstaviť, kto by individuálne takéhoto žiaka vzdelával doma,” vysvetlila prezidentka ZZŠS.

Školy sú podľa Petákovej vybavené špeciálnymi učebňami, množstvom pomôcok na jednotlivé predmety, robia množstvo vzdelávacích programov, súťaží, projektov, ktoré sú pre každé dieťa pridanou hodnotou. Tieto veci dieťa nielen vzdelávajú, ale hlavne vychovávajú a dávajú mu zručnosti, ktoré pri individuálnom vzdelávaní dieťa nedostane. Podľa nej v období, keď sa žiaci vzdelávajú dištančne, je vidieť, že im chýba denný režim, komunikácia s rovesníkmi či možnosť porovnať svoj výkon s výkonom spolužiakov, ale aj mnoho ďalších kompetencií pre život a budúce uplatnenie v ňom.

Petáková doplnila, že žiak prvého stupňa chodí každý polrok školského roku na preskúšanie z každého predmetu. Z hľadiska psychohygieny môže absolvovať v jeden deň maximálne dva predmety. Ak sa robí preskúšanie poctivo, tak to trvá aj týždeň. „Žiak druhého stupňa má oveľa viac predmetov, čiže aj rozsah skúšania je oveľa väčší. A rodičia si musia uvedomiť, že týmto svoje dieťa vystavujú obrovskému stresu. Lebo nech sa vytvorí akékoľvek príjemné prostredie a dobrá atmosféra, ten žiak vie, že ide o skúšanie,” uviedla s tým, že je paradoxné, že podľa skúsenosti riaditeľov škôl toto vzdelávanie volia rodičia hlavne preto, aby bolo pre dieťa nestresujúce a nebol na neho vyvíjaný tlak. „Ale dvakrát do roka mu ho sami rodičia týmto naordinujú,” dodala.

(SITA)

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter