Kolúzna väzba je u nás extrémne dlhá. Odborník odporúča maximálne pol roka

Kolúzna väzba na Slovensku patrí medzi nadštandardne tvrdé a jej podmienky nám vyčítala aj Európska únia. Dokonca sa objavujú názory, podľa ktorých kriví trestné konanie a produkuje kajúcnikov, výpovede ktorých sú smerodajné pri väzbe iných ľudí. Aj bez týchto špekulácií je problematická už len jej samotná dĺžka.

Väzba, o ktorej v trestnom konaní rozhoduje súd na návrh prokurátora, patrí medzi najzávažnejšie zásahy do základných práv človeka. Nie nadarmo preto možno k tomuto procesnému úkonu pristúpiť len v presne vymedzených prípadoch, ktoré upravuje osobitný zákon, Trestný poriadok.

Ten pozná iba tri dôvody, pre ktoré možno k väzbe siahnuť. Prvým je obava, že by obvinený mohol ujsť alebo sa bude skrývať s úmyslom vyhnúť sa trestnému stíhaniu. Druhým obava, že obvinený bude pôsobiť na spoluobvinených a na svedkov či mariť dôkazy. A tretím je obava, že bude pokračovať v páchaní trestnej činnosti alebo v jej dokonaní.

Mnohí právni teoretici považujú za najspornejší väzobný dôvod druhý uvedený, a teda, kolúznu väzbu. Tá v dnešných dňoch najviac rezonuje aj medzi bežnými ľuďmi, lebo do nej umiestnili viaceré známe tváre z prostredia súdov, prokuratúry, polície, informačnej služby, biznisu a politiky. Výnimkou nebol najviac skloňovaný policajný exprezident Milan Lučanský.

Deje sa tak právom? Debatu na túto otázku otvoril ešte v prvej polovici decembra na odbornom webe Právnych listov Peter Šamko, ktorý pôsobí ako sudca Krajského súdu v Bratislave. Preslávil sa napríklad aj zverejnením Threemy. Ako už prezrádza nadpis jeho článku v znení K nadužívaniu trvania kolúznej väzby v trestnom konaní, o niektorých väzobných rozhodnutiach má pochybnosti.

Čakať až na pojednávanie je priveľa

Šamko tvrdí, že kolúzny dôvod väzby je často opodstatnený a to najmä v úvodných fázach konania, no problematickým sa vraj stáva v ďalších štádiách, keď obmedzenie osobnej slobody jednotlivca trvá niekoľko mesiacov až rokov. A najmä v prípadoch, keď väzba trvá až do vypovedania svedkov v konaní pred súdom, hoci ich vyšetrovatelia dávno vypočuli.

„Som toho názoru, že takéto odôvodnenie trvania kolúzneho dôvodu väzby (čakanie na dokazovanie v konaní pred súdom) je v rozpore s Trestným poriadkom, nakoľko zavádza tzv. obligatórnu kolúznu väzbu, ktorá trvá neustále a bez ohľadu na to, v akom štádiu sa nachádza dokazovanie v prípravnom konaní,“ argumentuje sudca Krajského súdu v hlavnom meste s tým, že niektoré verdikty sudcov, ktoré to porušujú, nemožno akceptovať.

Šamko opiera svoj postoj o verdikt Ústavného súdu Českej republiky, ktorý už v roku 1998 v náleze odmietol pohľad, uvedený vyššie, na trvanie kolúznej väzby. „Je s podivom, že v roku 2020 je nutné poukazovať na judikatúru z roku 1998 v otázke, ktorá sa zdala byť aj v právnych pomeroch SR dávno vyriešená a nesporná,“ čuduje sa.

Sudca tvrdí, že väzba a jej ďalšie trvanie by mala byť výnimočným a vždy iba fakultatívnym opatrením, ku ktorému by sa malo postupovať obozretne. Na základe svojich poznatkov zákonodarcovi odporúča, aby priamo v legislatíve ukotvil, že trvanie kolúznej väzby nepresiahne tri, respektíve šesť mesiacov.

— TOD

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

2

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Za sobotu pribudlo 223 úmrtí

Za sobotu pribudlo 223 úmrtí

Za sobotu 27. februára pribudlo na Slovensku 223 úmrtí na ochorenie COVID-19. Ako ďalej informuje stránka Národného centra..

Odoberajte náš newsletter