Univerzity a SAV plánujú v Bratislave vytvoriť Centrum vedy, inovácií a spolupráce

facebook

V Bratislave má vzniknúť Centrum vedy, inovácií a spolupráce (CEVIS), ktoré by malo prispieť aj k prepojeniu akademického a podnikateľského sektora. Vytvoriť ho chcú Slovenská technická univerzita (STU), Univerzita Komenského (UK) v Bratislave a Slovenská akadémia vied (SAV). Informoval o tom manažér komunikácie a hovorca Kancelárie rektora STU Juraj Rybanský.

Doplnil, že koncentrácia a efektívnejšia spolupráca špičkových vedecko-výskumných kapacít s praxou, ktorú CEVIS prinesie, by dokázala zosúladiť ponúkané a požadované zručnosti na regionálnej úrovni a využívať výhody vyplývajúce z inteligentnej špecializácie. Súčasťou centra by mal byť podnikateľsko-akademický inkubátor, cez ktorý by sa podporovali startupové spoločnosti či vytvárali spin-off firmy výskumných klastrov. Prilákať by mohlo študentov a mladých výskumníkov zo Slovenska a zahraničia.

Na dnešnom online stretnutí poukázal rektor STU Miroslav Fikar na nutnosť zlepšiť riadenie v oblasti výskumu a inovácií na Slovensku a odstrániť roztrieštenosť systému správy a riadenia, ktorá obmedzuje rozvoj a spoločné využívanie vedomostí a zručností.

„Eskalovaním ľudského potenciálu, medziodborovou spoluprácou a vytvorením vhodných podmienok a nových príležitostí pomáhame napredovaniu vedy, výskumu a inovácií nielen na Slovensku,“ podotkol rektor UK Marek Števček.

Otázka klímy

Predseda SAV Pavol Šajgalík priblížil, že akadémia sa v rámci CEVIS rozhodla prioritne orientovať na klimatickú časť vedeckého výskumu, keďže zmena klímy sa prejavuje aj v mestskej aglomerácii, akou je Bratislava. Doplnil, že zmena klímy výrazne ovplyvňuje súčasný život jej obyvateľov.

„Preto navrhujeme témy zamerané na vodu a krajinu; zelené technológie; zmeny v spoločnosti, vyvolávané zmenou klímy a v neposlednom rade aj energie a nové materiály, ktoré s klimatickou zmenou súvisia,“ spresnil.

Kde bude umiestnený?

CEVIS je nový spoločný zámer univerzít a SAV spolu s Bratislavským samosprávnym krajom, Mestom Bratislava a ďalšími potencionálnymi partnermi. Rybanský dodal, že podľa predbežných plánov by sa centrum malo rozprestierať v piatich lokalitách medzi Mostom Lafranconi, Mlynskou dolinou, Patrónkou, Železnou studienkou po Rázsochy a centrum mesta. V týchto lokalitách sa v súčasnosti nachádzajú sídla, fakulty a vedecké pracoviská troch zakladateľských inštitúcií.

Koncept CEVIS vychádza podľa neho z možností financovania z iniciatívy REACT-EÚ, plánu obnovy a nového spôsobu implementácie v rámci programového obdobia rokov 2021-2027. Ten počíta s jedným Operačným programom Slovensko a jeho zavedením v regiónoch podľa ôsmich Integrovaných územných stratégií (IÚS), ktoré v každom regióne schvaľuje Rada partnerstva.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

2

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Za sobotu pribudlo 223 úmrtí

Za sobotu pribudlo 223 úmrtí

Za sobotu 27. februára pribudlo na Slovensku 223 úmrtí na ochorenie COVID-19. Ako ďalej informuje stránka Národného centra..

Odoberajte náš newsletter