Svetové združenie Slovákov v zahraničí vyzýva krajanov, aby sa prihlásili k svojej národnosti

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) vyzýva, aby sa krajania prihlásili k svojej slovenskej národnosti napriek tomu, že ide o nepovinný údaj. Na výsledky sčítania sú v mnohých krajinách najmä v strednej a juhovýchodnej Európe viazané niektoré práva, osobitne v oblasti samosprávy alebo školstva. V tlačovej správe o tom informoval predseda SZSZ a riaditeľ Slovenského domu v Prahe Vladimír Skalský.

„Týka sa to krajín Česko, Maďarsko, Srbsko, Chorvátsko, Poľsko či Ukrajina, ale aj na západe, kde sa národnostné menšiny podporujú menej, to má svoj význam. Okrem toho výsledok môže ovplyvniť aj úroveň podpory Slovenska,“ priblížil Skalský. SZSZ zároveň upozorňuje, že okruh osôb, ktoré sa majú v tej-ktorej krajine sčítať, sa líšia. Preto by sa niektorí krajania mali sčítať súčasne na Slovensku aj v inej krajine. To sa týka najmä tých, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt a súčasne sa zdržiavajú obvykle v inej krajine, prípadne sa tam budú zdržiavať v rozhodný okamih sčítania.

Združenie dopĺňa, že vyššie zastúpenie jednotlivých národnostných menšín sa priamo odráža v možnostiach uplatňovania ich práv v jednotlivých krajinách. „Zjednodušene sa tak dá povedať, že čím viac je prihlásených zástupcov národnostnej menšiny, tým väčší je vplyv na chod obcí, krajov a štátu,“ vysvetlilo SZSZ.

Na Slovensku je rozhodujúcim okamihom, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021, doba sčítania obyvateľov pritom trvá od 15. februára do 31. marca 2021. Sčíta sa štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky a tiež občan Európskej únie s obvyklým bydliskom na území Slovenskej republiky.

Taktiež štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území Slovenskej republiky, okrem cudzincov požívajúcich diplomatické výsady a imunity na území Slovenskej republiky podľa medzinárodného práva.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

4

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter