Extrémizmus by mal riešiť nový celoštátny orgán, vyplýva z koncepcie rezortu vnútra

Roman Mikulec (Zdroj: SITA)

Vytvorenie ústredného orgánu s celonárodnou pôsobnosťou komplexne riešiaceho problematiku extrémizmu, terorizmu a hybridných hrozieb je jedným z cieľov Koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024, ktorú dnes schválila vláda.

Dokument z dielne rezortu vnútra si kladie za cieľ presadzovať, obhajovať a brániť demokratický právny štát, jeho základné hodnoty a atribúty a apelovať tak na vytváranie silného demokratického a politického prostredia odmietajúceho akékoľvek prejavy extrémizmu a nenávistných prejavov založených na národnostnej, rasovej, etnickej, náboženskej alebo inej neznášanlivosti.

Úlohou navrhovaného orgánu by podľa koncepcie mala byť koordinácia a riadenie zainteresovaných subjektov a zabezpečenie strategickej komunikácie smerom k obyvateľstvu SR, za účelom oslabenia dezinformačnej scény, predchádzania radikalizácii a podpory extrémistickým či teroristickým zoskupeniam.

Extrémizmus je vraj bagatelizovaný

Konštantné napádanie demokratických spoločenských noriem extrémistickými skupinami má podľa koncepcie veľký dosah aj na mladých ľudí. „Mladí ľudia podliehajú negatívnej stereotypizácii či bagatelizovaniu problematiky extrémizmu zo strany väčšinovej verejnosti, čo má za následok normalizáciu takýchto vyjadrení či konaní, a to často napriek ich vysoko intolerantnému a nenávistnému charakteru. Príkladom tohto vplyvu je napríklad tendencia prvovoličov nasledovať názory ponúkajúce krajné, priam až extrémne riešenia sociálno-ekonomických problémov v SR,“ uvádza sa v dokumente.

Veľmi znepokojujúcim zistením v rámci Európy podľa materiálu je, že trendy v získavaní prívržencov sa postupne presúvajú aj na pôdu vysokých škôl, a preto je aj v kontexte slovenského školstva potrebné nepodceniť obdobné riziko a snažiť sa mu predchádzať už pri prvých náznakoch rizikového či intolerantného správania a postojov jednotlivcov, ktoré sú v rozpore so základnými ľudskými právami.

Uplynulé roky tiež podľa materiálu priniesli značný nárast online aj offline nenávistných prejavov a úpadok verejnej diskusie, vplyvom ktorých okrem nárastu násilných extrémistických prejavov a prehlbovania neznášanlivosti dochádza k snahe oslabiť základné hodnoty demokracie v Európskej únii.

„Európska komisia aj z tohto dôvodu apeluje na potrebu efektívnejšieho boja proti ilegálnemu extrémistickému a nenávistnému obsahu online, nakoľko práve internet poskytuje priestor na uplatňovanie slobody prejavu, ktorú dokáže využívať aj extrémistická scéna okrem iného na tvorbu a šírenie zavádzajúcich informácií (dezinformácií) vrátane využívania falošných správ (z anglického jazyka „fake news“) či sprisahaneckých/konšpiračných teórií,“ uvádza sa v koncepcii.

Dokument v tejto súvislosti stanovuje ako ciele v rámci boja proti extrémizmu aj monitorovanie a analyzovanie radikálnej a extrémistickej scény v SR, posilňovanie ľudsko-právneho vedomia obyvateľstva, vytváranie podporných mechanizmov s cieľom posilnenia inklúzie menšín a marginalizovaných komunít alebo rozširovanie odborných vedomostí štátnych zamestnancov o problematike radikalizácie, extrémizmu a diskriminačného správania.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

3

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter