V Japonsku spáchalo samovraždu v októbri viac ľudí, ako zomrelo na Covid-19 za celý rok 2020

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

V Japonsku spáchalo samovraždu v októbri viac obyvateľov, ako ich zomrelo na Covid-19 počas celého pandemického roka 2020. V prvom prípade ide o 2 153 obetí, v druhom o 2 087.

Viacerí odborníci to pripisujú pandemickým opatreniam a s tým súvisiacej sociálnej izolácii či ekonomickým ťažkostiam, ktoré negatívne vplývajú na dušené zdravie obyvateľstva.

Zaujímavosťou je, že nárast sa netýka oboch pohlaví rovnako. V októbri sa počet samovrážd žien v Japonsku zvýšil takmer o 83 % v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka. Pre porovnanie, samovraždy mužov vzrástli za rovnaké časové obdobie takmer o 22 %.

Môže za tým byť väčšie množstvo žien zamestnaných v sektoroch najviac postihnutých reštrikciami (hotelierstvo, gastro) či tým, že podľa prieskumov psychicky horšie znášajú lockdowny a obmedzenia než muži.

Samovraždy sú v krajine vychádzajúceho slnka dlhodobým spoločenským problémom. V minulosti súviseli napríklad s udržaním cti, dnes je ich živnou pôvodu stigmatizácia zlého duševného zdravia, extrémne prepracovanie či zdravotné problémy.

V roku 2016 malo Japonsko úmrtnosť na samovraždu 18,5 na 100 000 ľudí, a bolo druhé v poradí za Južnou Kóreou v regióne západného Pacifiku, čo je takmer dvojnásobne viac ako ročný globálny priemer 10,6 na 100 000 obyvateľov. Slovensko sa nachádza na úrovni zhruba 10.

Pred desiatimi rokmi sa však Japoncom podarilo tento trend zvrátiť a počty ľudí, ktorí si siahli na život, každoročne klesali a minulý rok ich bolo asi „iba“ 20-tisíc, pričom v roku 2010 ich bolo až takmer 32-tisíc. Krivka však znovu stúpa.

— TOD

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

5

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter