Obsah médií sa vulgarizuje, treba bojovať proti hoaxom, zaznelo na vypočúvaní kandidátov na člena RVR

Ilustračný obrázok (Zdroj: pixabay.com)

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) by mohla byť aktívnejšia v koordinácii výskumu médií, monitorovaní mediálnej gramotnosti či prevencii proti dezinformáciám. Počas dnešného vypočutia kandidátov na člena RVR to povedal Pavel Izrael, ktorého členstvo je poslaneckým návrhom.

Ako ďalej priblížil, médiá by mali mať svoj kódex, vďaka ktorému by mohli eliminovať hoaxy a dezinformácie. Izrael dodal, že RVR by tiež mohla zlepšiť svoju komunikáciu navonok. Pavel Izrael pôsobí na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zaoberá sa etikou médií, mediálnou výchovou a gramotnosťou či konceptom takzvanej rodičovskej mediácie.

Ďalšou kandidátkou na členku RVR je Lenka Jakubčová. Za dôležité považuje najmä zvýšenie mediálnej gramotnosti. Domnieva sa, že nielen deti, ale aj dospelí ľudia majú málo informácií o tom, ako funguje RVR, rozhlas či televízia. Jakubčová zdôrazňuje aj reguláciu sociálnych sietí. Kandidátka vykonáva advokáciu a jej návrh na členku RVR je poslaneckým návrhom.

Krížová kontrola vlastníctva

Podľa ďalšieho z kandidátov, Petra Kováča, je krížová kontrola vlastníckych štruktúr dôležitým prvkom, ktorú má RVR vykonávať. Tvrdí, že dochádza k monopolizácii majiteľov licencií a neudeľoval by ju v prípade, že žiadateľ o licenciu je prepojený s inými žiadateľmi v pozadí. Ako ďalej priblížil, v posledných rokoch sa zvýšil podiel programov s násilným obsahom. Dodal, že je potrebné podporovať verejnoprávne médiá. Kováč pôsobí ako generálny riaditeľ v Slovenskom národnom divadle (SND), v minulosti bol členom RVR. Kandidáta nominovala Asociácia prevádzkovateľov káblových telekomunikácií (APKT).

Kandidát Ivan Kubiňák, ktorého navrhlo občianske združenie Apel, si myslí, že by mala nastať pluralita technickej podpory vysielania. Zároveň by chcel spolupracovať aj s kanceláriou rady.

Vulgarizuje za obsah

Pavla Prikryla ako ďalšieho z kandidátov nominovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS), Spolok slovenských spisovateľov a Slovenský syndikát novinárov (SSN). Prikryl uviedol, že v médiách často dochádza k porušeniu zákonov a mnohé programy sa vysielajú v nevhodnom čase a vulgarizuje sa ich obsah. Z vysielania sa podľa neho vytráca étos.

Na člena RVR kandiduje aj Dušan Marušák, ktorého nominovala Slovensko čínska asociácia na podporu obchodu a kultúry. Pôsobil v Číne ako ekonomický diplomat, má tiež dlhoročné skúsenosti v oblasti médií.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

2

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter