PRIESKUM Zo slovenských užívateľov internetu sa až 54 percent obáva zneužitia osobných údajov

Ilustračný obrázok (Zdroj: Unsplash.com)

Spomedzi slovenských užívateľov internetu sa vyše polovica (54 percent) obáva, že ich osobné údaje, ktoré inštitúcie a platformy vyžadujú pri bežnom používaní internetu, môžu byť zneužité. Veľké obavy má šestina online populácie. Naopak, žiadnu obavu o zneužitie svojich údajov nemá sedem percent a len miernu obavu pociťuje 39 percent užívateľov internetu.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight, ktorá pri príležitosti medzinárodného dňa počítačovej bezpečnosti 30. novembra zisťovala postoj ľudí k bezpečnosti osobných údajov na internete.

Z prieskumu vyplýva, že čím je človek starší, tým viac cíti obavy o bezpečnosť osobných údajov. Najmenej sa obávajú najmladší, medzi mladými ľuďmi do 24 rokov obavy o svoje osobné údaje pociťuje 45 percent. Podiel tých, čo sa obávajú zneužitia, rastie. U ľudí v strednom veku je miera obáv na úrovni 59 percent. O svoje osobné údaje na internete sa najviac obávajú najstarší. Medzi ľuďmi nad 60 rokov obavy o zneužitie osobných údajov pociťuje viac ako 60 percent seniorov. Výrazne narastá aj podiel tých, ktorí sa o svoje údaje obávajú výrazne.

Ako ďalej informoval Rastislav Kočan, managing partner spoločnosti Go4insight, o svoje osobné údaje sa o niečo viac obávajú ženy ako muži. Užívateľov internetu sa agentúra opýtala aj na to, do akej miery využívajú odporúčané opatrenia, ktoré môžu znížiť pravdepodobnosť zneužitia ich osobných údajov. Až 77 percent užívateľov internetu deklarovalo, že si dáva záležať, aby súkromné údaje a citlivé dáta neukladali na verejné úložiská na internete. Potenciálne riziko verejných Wi-Fi sietí si uvedomuje vyše polovica internetovej populácie. Pri využívaní verejných Wi-Fi je opatrných 56 percent.

Súkromie na sociálnych sieťach si do väčšej miery chráni menej ako polovica užívateľov (48 percent). Na využívaných sociálnych sieťach si nastavili zvýšenú ochranu súkromia. Menej ako dve tretiny užívateľov internetu (64 percent) deklarujú, že používajú dostatočne bezpečné heslá na prístup do využívaných internetových služieb alebo online platform. Pre rôzne služby a platformy pritom používa rôzne heslá dokonca o niečo menej, len 58 percent užívateľov internetu.

Informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii SR vo veku 15 – 79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 902 respondentov na prelome septembra a októbra 2020. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode – kombináciou osobného a online dopytovania. Na otázky tohto prieskumu odpovedali užívatelia internetu.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter