Prezidentka vrátila do parlamentu zákon o vysokých školách

Zuzana Čaputová (Zdroj: SITA)

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala zákon o vysokých školách. Novelu, ktorá sa zaoberá otázkou odoberania akademických titulov, považuje za správnu a potrebnú z hľadiska cieľov. Obsahuje však sporné ustanovenia, ktoré nie sú v súlade s ústavou. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec.

„Keďže ako prezidentka musím chrániť ústavnosť akejkoľvek právnej normy, uvedený zákon som sa rozhodla vrátiť parlamentu,“ vysvetlila Čaputová.

Ústava podľa nej taxatívnym spôsobom vymedzuje rozsah právomocí prezidenta SR, pričom v prípade vysokoškolských profesorov mu dáva právomoc ich iba vymenúvať, nie odvolávať.

„Za dnes platného a účinného právneho stavu sú tak ustanovenia zákona zavádzajúce odvolanie profesora prezidentom na návrh príslušného rektora vysokej školy nevykonateľné, nakoľko bežnému zákonu nadradená ústava prezidentovi túto právomoc nedáva. Nemôžem podpísať zákon, ktorý nemôžem podľa ústavy vykonávať,“ upozornila prezidentka.

Národnej rade SR (NR SR) zároveň navrhuje iné riešenie, ktoré je z hľadiska sledovaného cieľa vhodnejšie. O zániku titulu profesor by mal podľa nej právoplatne rozhodnúť orgán, ktorý rozhodoval o splnení zákonných podmienok pre odňatie titulu (rektor alebo odvolacia komisia) a ktorý nesie aj zodpovednosť za správne a zákonné posúdenie veci, pričom jeho postup a rozhodnutie sú preskúmateľné súdom. Ide o postup, ktorý zabezpečuje právo na spravodlivý proces a je v súlade s princípmi právneho štátu.

Hlava štátu vníma, že zákon obsahuje potrebné posunutie termínu na podávanie žiadostí o akreditácie pre nové študijné programy, čo môže vysokým školám spôsobiť problémy. „Parlament však ešte stále môže toto veto prerokovať na decembrovej schôdzi a stihnúť včas rozhodnúť aj o tejto zmene,“ dodala na záver Čaputová.

NR SR schválila vo štvrtok 5. novembra novelu zákona o vysokých školách, ktorá umožní odoberanie vysokoškolských titulov. Z novely zákona vyplýva, že odnímanie vysokoškolských titulov sa zverí do pôsobnosti školy pod princípom „kto udeľuje, ten odníma,“. Za vysokú školu má konať rektor na návrh poradnej komisie, ktorej členov menuje a odvoláva rektor.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

1

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter