Anton Chromík: Najodpornejšia storočnica v histórii

(Zdroj: ACH)

KOMENTÁR Prednedávnom ma môj dobrý priateľ poprosil o recenziu svojej knihy o potratoch. Nezhody rôznych internetových zdrojov v dátumoch jedného z najdôležitejších dokumentov ma donútili použiť schopnosti z mojej bývalej profesie vyšetrovateľa. A tak som zvláštnym riadením osudu mal príležitosť prečítať si v originále storočnú ruskú vyhlášku, ktorá prvá na svete legalizovala potraty. Ostal som šokovaný. Pseudoargumenty potratárov sa za tých sto rokov vôbec nezmenili.

18. novembra 1920 publikovali ľudové komisariáty ochrany zdravia a spravodlivosti spoločnú vyhlášku č. 471. Vyhláška spomína zákonodarstvá všetkých ostatných krajín, ktoré si zvolili zlú cestu zákazov potratov, zatiaľ čo nová krvavá diktatúra proletariátu sa chválila iným, a to celkom novým „moderným“ prístupom k tomuto „zlu“.

Ani krvaví ruskí boľševici sa nechválili, že potraty sú dobré. V tom by si mohli podať ruku aj s našou pani prezidentkou.

Ako prvé sa však musí zmeniť jazyk, akým sa o zabíjaní detí hovorí. Už sa nehovorí o zabití nevinného dieťaťa, to nie je vo vyhláške spomenuté ani raz. Ba ani o „ukončení“ tehotenstva. Vyhláška hovorí o tzv. „prerušení“ tehotenstva, či „operácii“. Podobnosť s naším zákonom o prerušení tehotenstva nie je čisto náhodná.

Základom je ako vždy emócia. Krvaví boľševici (ktorí v tom istom čase posielali na smrť, či do gulagov množstvo kňazov, biskupov a vlastne každého nepriateľa) tvrdili, že chcú pomáhať ženám. Veď preto má vyhláška názov „o ochrane zdravia žien“. Priamo tam sú uvedené ich argumenty:

  • Tajné potraty sú drahé a doktori ich využívajú na svoje obohacovanie.
  • Stále viac a viac žien sa uchyľuje k potratu.
  • 4 % žien pri potrate zomierajú a 50 % z nich má zdravotné následky.
  • Keď sa odstránia pozostatky starej morálky a zlepší sa ekonomická situácia potraty vymiznú.

Riešením sa malo stať zavedenie bezplatných potratov  v sovietskych nemocniciach, ktoré podľa ich tvrdenia zabezpečia maximálnu neškodnosť potratu a úplnú prístupnosť pre ženy.

S dôsledkami pre nenarodené deti, pre otcov týchto detí, lehotami na potrat, či lekármi a ich svedomím sa ľudoví komisári Semaško a Kurskij, podpísaní pod vyhláškou, netrápili. Za všetkým stála marxistická ideológia so svojou nenávisťou k rodine ako patriarchálnemu prežitku, v ktorej muž ako „kapitalista“ zotročuje ženu predstavujúcu v rodine „proletariát“. Bolo ju treba oslobodiť! Od detí a od rodiny.

Argument pre naivných oslávil už svoju storočnicu: „Nezakazujme potraty, zlepšujme ekonomickú situáciu a nebude toľko potratov!“ Stále tá istá diabolská stratégia, ktorá hrá na city a hľadá ospravedlnenie pre vraždu nevinného. Na dieťa sa pozerá ako na ekonomickú záťaž a nie ako na najväčší dar pre rodinu. Ekonomická situácia je po sto rokoch násobne lepšia, napriek tomu aj v najbohatšom Nemecku je to najčastejší oficiálne uvádzaný dôvod na zabitie dieťaťa.

Potraty (rovnako ako každé iné zákonom podporované zlá) prekonali všetky dovtedajšie hranice okrajového javu v spoločnosti. Po legislatívnom schválení sa počty zabitých nenarodených detí z desaťtisíc potratov v roku 1921 z roka na rok násobia. V roku 1940 dosiahli pol milióna. Potom prišiel v Sovietskom zväze na istý čas zákaz. Po opätovnom legislatívnom schválení v roku 1954 Rusi začínali odznova na 300.000 potratoch ročne. Tento počet stúpal závratným tempom a za tri roky stúpol na viac ako jedenásťnásobok. Úplný vrchol dosiahol v roku 1965, keď bolo zabitých viac ako 5,4 milióna nenarodených detí. Každý rok sa však až do zmeny režimu pohyboval medzi 4 až 5 miliónmi zabitých detí.

Zdravotné fyzické, či psychické následky potratov týchto „maximálne neškodných“ potratov nieslo čoraz viac žien a presiakli skoro do celej sovietskej populácie. Ťažko nájdete v Rusku rodinu, ktorá počas generácii neprežila skúsenosť zabitia vlastného dieťaťa potratom. A iné krajiny ich v tomto besnom vraždení nasledovali.

V Spojených štátoch amerických prišlo od zavedenia potratov v roku 1973 rozhodnutím Najvyššieho súdu USA Roe v. Wade o život 61 miliónov 628 tisíc 584 nenarodených detí. Rusko od roku 1920 prišlo o desivých 218 miliónov 810 tisíc 30 nenarodených bábätiek. V Číne legalizácia potratov od roku 1956 viedla k smrti neuveriteľných 425 miliónov 634 tisíc 804 nenarodených detí.

Niet odpornejšej a odsúdeniahodnejšej storočnice ako je tá dnešná. Sto rokov vraždenia úplne nevinných detí práve tými, ktorí ich mali milovať.  „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.“, hovorí Boh prorokovi. Čas na pokánie sa nám kráti!

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Predseda Aliancie za rodinu

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

24

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter