Hygienické opatrenia a núdzový stav sú podľa rezortu primeraným zásahom do slobôd občanov

Ľudia čakajú v rúškach na zastávke električky (Zdroj: SITA)

Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) je presvedčené, že opatrenia, akými sú napríklad nosenie rúška či testovanie osôb prichádzajúcich do zdravotníckych zariadení, sú primeraným zásahom do slobôd jednotlivcov s dostatočným právnym základom.

Ako ďalej rezort konštatuje v tlačovej správe, rovnaký postoj má ja vo veci vyhlásenia núdzového stavu na základe ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorého ústavnosť napokon potvrdil aj Ústavný súd SR, a tiež vo veci obmedzenia slobody pohybu a pobytu nedávnymi uzneseniami vlády SR.

Sme v situácii, na ktorú právny poriadok nemyslel

„Samozrejme, nachádzame sa v situácii, na ktorú právny poriadok nemyslel a hľadáme právne riešenia, ktoré považujeme za čo najviac bezpečné a vyvažujúce aj hodnotu života a zdravia aj iné ústavné hodnoty. Na druhej strane je úplne prirodzené a aj dôležité, že občianska spoločnosť opatreniam orgánov verejnej moci dáva spätnú väzbu, a to aj kritickú,“ konštatuje ministerstvo.

Zároveň pripomína, že je vždy potrebné posúdiť, či je zásah do slobôd oprávnený, teda či ho právne predpisy ako ústava, ústavné zákony a zákony povoľujú a či je primeraný. „Toto posúdenie napokon robia súdy, najmä ústavný súd.“ uvádza rezort.

Kritika právnikov je dôležitá

Strážiť princípy demokracie a právneho štátu je podľa ministerstva aj úlohou právnikov. Majú tak však robiť kompetentne, so znalosťou veci a s rešpektom k ústavným hodnotám.

„Ich reflexia a kritika aktivít štátu je tiež dôležitá. Vďaka ich postaveniu a úlohe by ale mala zahŕňať aj overovanie zdrojov informácií a s ním súvisiace kritické myslenie, či cit pre následky svojho konania, na ktoré poukazuje aj starý právny a morálny princíp ‚nikomu neškodiť‘,“ zdôrazňuje rezort spravodlivosti.

Sloboda nie je len možnosť robiť čokoľvek

V tejto súvislosti tiež dopĺňa, že sloboda nie je len možnosť robiť čokoľvek, čo človek chce, ale najmä priestor, ktorý je vytvorený vďaka pravidlám. „Sloboda bez pravidiel nie je skutočnou bezpečnou slobodou, lebo v nej vyhráva silnejší. Sloboda v štáte, ktorá sa vytvorila vďaka pravidlám, nás chráni pred inými ľuďmi aj pred štátom a zároveň vytvára bezpečnejší priestor na život,“ dodal rezort.

Rodička prijatá na Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach v piatok 23. októbra odmietla test na ochorenie COVID-19 ako aj dodržiavanie hygienických opatrení. Podľa medializovaných informácií sa zároveň telefonicky radila s advokátkou.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

1

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter