Dôvera v súdnictvo patrí na Slovensku k najnižším v EÚ, výdavky na súdy sú nadpriemerné

Ilustračné foto (Zdroj: Pixabay.com)

Slovenské súdnictvo je podľa Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 efektívne v rozhodovacej činnosti, avšak nie v rýchlosti konania.

Slovensko je na posledných priečkach v EÚ medzi obyvateľmi i firmami v ukazovateľoch vnímania nezávislosti súdnictva a dôvery v neho. Konštatuje to vládou schválený Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023. “Z 35 krajín sa Slovensko podľa Eurobarometra umiestnilo na 4. najhoršom mieste, podľa prieskumov Flash Eurobarometer na 2. najhoršom mieste. Štvrtou najhoršou krajinou z OECD je Slovensko aj podľa prieskumov Gallup World Poll,” uvádza sa v dokumente.

Medzinárodné porovnanie je podľa dokumentu oveľa lepšie v schopnosti súdov vysporiadať sa s nápadom veci a rozhodnúť vec. “Slovenské súdy sú v čase potrebnom na rozhodnutie na prvom stupni zo 40 krajín EÚ na 15. mieste v netrestnej agende, na 6. mieste v trestnej agende a na 9. mieste civilnej a obchodnej agende. Pri rýchlosti súdov druhého stupňa je Slovensko na 5. miesto v trestnej agende a 18. mieste v civilnej a obchodnej sporovej agende, čo je rovnako pozitívne,” konštatuje dokument. V podiele počtu rozhodnutých vecí k nápadu vecí (tzv. clearance rate) sa slovenské súdnictvo podľa materiálu umiestnilo na prvom mieste spomedzi 43 krajín Rady Európy.

Napriek pozitívnym štatistikám vysporiadania a rozhodnutia sa podľa dokumentu dĺžka súdnych konaní predlžuje. “Napriek efektívnosti súdov sa celkový čas konania po právoplatné rozhodnutie predlžuje, problém nastáva hlavne v obchodných a civilných veciach. Na Slovensku je teda súdnictvo efektívne v rozhodovacej činnosti, avšak nie v rýchlosti konania,” konštatuje materiál s tým, že priaznivé výsledky v rýchlosti rozhodovania ešte nezodpovedajú stavom nerozhodnutých vecí na súdoch, čo môže naznačovať, že slovenské súdy ešte stále len dobiehajú sklzy z minulosti. “V počtoch nerozhodnutých vecí na 100 obyvateľov sa slovenské prvoinštančné súdy v rebríčkoch Scoreboards (EK) umiestňujú v netrestnej agende až na 30. mieste, v trestnej agende na 13. mieste a v civilnej a obchodnej sporovej agende na 25. mieste,” uvádza dokument.

N druhej strane materiál pripomína, že slovenské súdy prvej inštancie sa musia vyrovnať s oveľa vyššou záťažou ako ostatné porovnateľné súdy krajín Rady Európy. “V ukazovateli nápad na 100 obyvateľov sa v netrestnej agende slovenské súdy umiestnili až na 39. mieste, v trestnej agende na 19. mieste a v civilnej a obchodnej agende na 35. mieste najviac zaťažených súdov,” uvádza sa v dokumente. Vysoká záťaž sa zároveň premieta do nadpriemerných počtov sudcov, a s tým súvisiacich nadpriemerných výdavkov na súdy. “Podľa CEPEJ (Európska komisia pre efektívnu justíciu) je Slovensko v počte profesionálnych sudcov na 100 tisíc obyvateľov na 31. mieste zo 49 krajín. Pri výdavkoch na súdy v prepočtoch na obyvateľa sa Slovensko nachádza na 24. mieste a v prepočtoch na HDP na 28. mieste spomedzi 39 krajín Rady Európy,” dodal dokument.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Jankovská sa priznala k páchaniu trestnej činnosti

Jankovská sa priznala k páchaniu trestnej činnosti

Bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika J. sa priznala k svojej trestnej činnosti. Ako ďalej informoval Denník N, oznámil to jej obhajca Peter Erdős, podľa ktorého rozsiahlo vypovedala k skutkom, ktoré sú jej kladené za vinu. „Bývalá štátna..

Odoberajte náš newsletter