Mičovského ministerstvo pokračuje vo výberových konaniach na riaditeľov rezortných organizácií

Ministr pôdohospodárstva Ján Mičovský (Zdroj: SITA)

Agrorezort hľadá riaditeľov pre rezortné organizácie. Do finále na funkciu riaditeľa štátneho podniku Závodisko postúpili dvaja uchádzači. Zakladateľ štátneho podniku Hydromeliorácie vyhlási nové výberové konanie.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pokračuje vo výberových konaniach na riaditeľov rezortných organizácií. V piatok (16. 10.) sa uskutočnilo prvé kolo výberového konania v štátnom podniku Hydromeliorácie a v pondelok ( 19. 10.) v štátnom podniku Závodisko. V jednom z nich sa o novom riaditeľovi rozhodne ešte tento mesiac.

V pondelok sa v priestoroch štátneho podniku Závodisko uskutočnilo prvé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa. Podmienkou účasti bolo zaslanie návrhu stratégie a koncepcie rozvoja tohto štátneho podniku. Do prvého kola sa prihlásili traja uchádzači. Výberová komisia po vyhodnotení písomnej a ústnej časti prvého kola skonštatovala, že do druhého kola postupujú JUDr. Marián Šurda a Ing. Ján Valtýni.

Druhé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Závodisko sa uskutoční 28. októbra 2020 v sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Postupujúcich uchádzačov čaká osobný pohovor s výberovou komisiou v zmysle Metodiky výberových procesov na manažérske pozície, pričom komisia overí odborné znalosti, kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzačov.

Štátny podnik Závodisko funguje od roku 1974 ako jediná turfová inštitúcia na Slovensku. Hlavným cieľom tohto spoločensky významného zariadenia MPRV SR je poskytovanie komplexného servisu dostihových mítingov pred, počas a po dostihových dňoch vrátane ďalších vymedzených činností.

Rovnako prvé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa sa nedávno (16. 10. 2020) uskutočnilo v štátnom podniku Hydromeliorácie. Priamo v sídle tejto organizácie sa na prvom kole zúčastnili dvaja kandidáti. Výberová komisia skonštatovala, že po písomnom teste a predstavení návrhu stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku Hydromeliorácie do druhého kola nepostúpil žiaden z uchádzačov. Na funkciu riaditeľa bude preto v najbližšom čase vyhlásené nové výberové konanie.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

1

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter