V septembri prebehlo 40 percent prípadov bez príznakov

Testovanie na Covid-19 (Zdroj: SITA)

V septembri prebehlo 40 % prípadov nákazy koronavírusom bez klinických príznakov. Respiračnú formu ochorenia malo 53 % infikovaných. Nasledovala febrilná forma v 338 prípadoch, 36 nakazených malo pľúcnu formu. Ojedinele sa vyskytli iné formy ochorenia ako senzorická, črevná forma, neurologická či očná. Vyplýva to z analýzy prípadov ochorení COVID-19 na základe epidemiologického vyšetrovania regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva za obdobie od 1. do 30. septembra.

Údaje z epidemiologického informačného systému spracovali Mária Avdičová a Jana Námešná z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Roman Mezencev z Georgia Institute of Technology a Michal Palkovič z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Najvyššiu chorobnosť za celé obdobie epidémie zaznamenali hygienici vo vekovej skupine 20 až 24-ročných. Ochorenia sa vyskytli vo všetkých vekových skupinách, najmenej u detí do 10 rokov. Podobná situácia bola aj v septembri, kde však stúpla chorobnosť u 15 až 19-ročných. Proporcia vekovej skupiny 65-ročných a starších zo všetkých prípadov sa zvýšila na 11,5 % oproti 8,5 % v auguste a 5,9 % v júli. V septembri si hospitalizáciu vyžiadalo 6 % pacientov. Najvyššia proporcia hospitalizovaných bola vo vekovej skupine 65-ročných a starších, ktorí tvorili takmer 60 % všetkých hospitalizovaných.

Počet lokálnych, regionálnych a nadregionálnych epidémií významne stúpol. V septembri hygienici zaznamenali celkom 275 epidémií, z toho 207 lokálnych, 27 regionálnych a 41 nadregionálnych. “Ochorelo množstvo zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa nenakazili na pracovisku, ale práve na podobných rizikových podujatiach. Ako príklad možno uviesť svadbu v jednom okrese Prešovského kraja, kde zo 135 exponovaných sa nakazilo 105 účastníkov (77,8 %),” uvádza sa v analýze.

Do analýzy bolo zahrnutých 7 084 prípadov ochorení pozitívnych osôb, u ktorých bolo vykonané epidemiologické vyšetrovanie a spracované všetky epidemiologické charakteristiky. V septembri urobili laboratóriá 123 245 testov, čo je o 49 823 testov viac ako v auguste. Z nich bolo prvýkrát pozitívnych 7 084 testovaných, teda 5,7 %. V priemere každý deň bolo zistených 230 nových pozitívnych prípadov.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

3

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...