Cirkevné a súkromné školy nemôžu byť odkázané na milosť ministra školstva

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nesúhlasí so zmenami, ktoré v školstve a školskej samospráve navrhuje ministerstvo školstva v zákone o štátnej správe. Ministrovi školstva totiž dáva neprimeranú právomoc bez udania dôvodu vyradiť školu alebo školské zariadenie zo siete škôl. Podľa KDH by tak išlo o ďalší silný nástroj na elimináciu cirkevného a súkromného školstva. V tlačovej správe o tom informoval Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH.

Optimalizácia a zefektívnenie siete škôl a školských zariadení je z pohľadu lepšej kvality vzdelávania na Slovensku podľa KDH nevyhnutná. Musí však prebiehať po širokej odbornej diskusii a v súčinnosti so všetkými zriaďovateľmi škôl a v premyslených krokoch.

„Už súčasný právny stav je nerovnovážny a zvýhodňuje mestá, obce a vyššie územné celky oproti ostatným neštátnym zriaďovateľom. Mestá a obce rozhodujú o financovaní škôl a školských zariadení iných zriaďovateľov, vyššie územné celky rozhodujú o počtoch študentov v stredných školách neštátnych zriaďovateľov,“ pripomína člen predsedníctva KDH Martin Šmilňák.

Navrhovaná novela podľa neho uvedie mnohé kvalitné neštátne školy a školské zariadenia do ešte väčšej neistoty.

KDH podporuje zachovanie pluralitného systému v školstve, kde si žiaci, študenti a ich rodičia môžu vybrať medzi školami od rôznych zriaďovateľov. Hnutie tvrdí, že navrhovaná právna úprava ohrozuje tento pluralitný systém, nebola k nej dostatočná odborná diskusia a do budúcna zakladá možnosť politického zneužitia.

„Škrtanie škôl nemôže byť politickým rozhodnutím. Na území Prešovského samosprávneho kraja sú stredné školy financované bez ohľadu na zriaďovateľa rovnocenne – podporujeme, aby sa to zaviedlo aj na celoslovenskej úrovni. Za rovnakú prácu rovnakú plácu,“ doplnil predseda KDH Milan Majerský.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

5

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...