Droba vyzýva vládu, aby zapojila regióny do príprav plánu obnovy Slovenska

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba (Zdroj: SITA)

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba vyzýva vládu, aby zapojila regióny do príprav plánu obnovy Slovenska, cez ktorý budú financované kľúčové reformy na prekonanie následkov koronakrízy z európskych peňazí. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Predseda BSK inicioval spoločný list žúp na vládu SR, v ktorom predsedníčka a predsedovia krajov žiadajú, aby vláda reformné plány pripravovala v úzkej spolupráci s regiónmi. „Ponúkame vláde SR územnú expertízu pri príprave praktických riešení najurgentnejších výziev Slovenska. Žiadame vládu, aby boli do reformných tímov prizvaní aj regionálni zástupcovia,“ uviedol Droba.

Európsky plán obnovy koncentruje zdroje vo výške 750 miliard eur nad rámec štandardného dlhodobého rozpočtu EÚ. Najväčší podiel financií je sústredený v Nástroji na obnovu a odolnosť, z ktorého budú pre Slovensko k dispozícii zdroje až do výšky 6 miliard eur v grantoch. Podmienkou získania financií je predloženie plánu reforiem Európskej komisii a plnenie čiastkových cieľov, na ktorých sa SR s Európskou komisiou dohodne. V pláne obnovy členský štát navrhne reformy, ktoré budú uskutočnené s cieľom dosiahnuť zotavenie krajiny po pandémii COVID-19. „Vláda SR pripravuje reformy, ktoré budú mať kľúčový význam pre kvalitu života všetkých obyvateľov Slovenska. Regióny však zatiaľ do prípravy reforiem zapojené neboli, no neskôr ich budeme musieť zavádzať do praxe,“ vyhlásil Droba.

Predseda BSK opakovane urguje Európsku komisiu, aby členské štáty motivovala k vytvoreniu reformných plánov v súlade s princípom partnerstva. „Väčšina opatrení na obnovu po pandémii je navrhnutá pre členské štáty, zatiaľ čo mnohé kompetencie, napríklad v oblasti starostlivosti o seniorov, sú v našich rukách. V tomto momente je najdôležitejšie pragmaticky zhodnotiť, čo sa dá stihnúť v rámci reformného procesu obnovy a aké projekty sa budú financovať cez eurofondy,” uviedol Droba a dodal, že je potrebné stanoviť pravidlá, ktoré zabezpečia rýchly prístup k finančným prostriedkom pre všetky slovenské regióny tak, aby ich bolo možné efektívne čerpať.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

1

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter