Zástupcovia miest doteraz neboli pozvaní k dialógu o reforme verejnej správy

Prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček (Zdroj: SITA)

Zástupcovia miest doteraz neboli ako partneri pozvaní k dialógu o reforme samosprávy. Na dnešnej tlačovej konferencii to po rokovaní prezídia Únie miest Slovenska (ÚMS) povedal jej prezident Richard Rybníček. Zástupcovia miest podľa neho nesmú byť vynechaní z dialógu o tom, ako má spravodlivá a efektívna reforma verejnej správy fungovať.

Ministerstvo financií SR (MF SR) zverejnilo v pondelok 5. októbra dokument „Moderné a úspešné Slovensko“, ktorý predstavuje súbor navrhovaných reforiem naviazaných na čerpanie peňazí z európskeho fondu obnovy. MF SR v dokumente uviedlo, že reforma samospráv sa uskutoční k dátumu komunálnych volieb v roku 2022. Priniesť má napríklad nové územnosprávne členenie Slovenska či zmenu riadenia obcí podľa veľkostných kategórií, do ktorých budú obce zaradené. Reformné plány zahŕňajú aj zrušenie mestských častí v Bratislave a Košiciach. V praxi by teda obe slovenské metropoly mali byť riadené iba magistrátom.

„Nám jednoznačne v dokumente chýba jasná predstava toho, ako si súčasná vláda predstavuje reformu našej krajiny. Vítame, že v materiáloch predložených na verejnú diskusiu sa objavuje viacero prvkov, ktoré sú v súlade s našimi návrhmi, čo však chýba je ucelená predstava, ako by malo byť Slovensko spravované. Nestačí vzbudiť dojem, že najväčším problémom územnej samosprávy je veľký počet mestských častí v Bratislave a Košiciach. Stratégia decentralizácie má byť podľa ÚMS neoddeliteľnou súčasťou vízie o reforme Slovenska,“ povedal Rybníček.

ÚMS podľa jeho predsedu dlhodobo ponúka a presadzuje jasnú predstavu o zmene spravovania štátu. Svoju víziu únia poskytla odborníkom aj verejnosti a jej hlavnou myšlienkou je pokračovanie decentralizácie. Rybníček dodal, že systémovú zmenu v oblasti reformy verejnej správy ÚMS definovala prípravou a vykonaním piatich spoločne súvisiacich reforiem. Tými sú zmena rozdelenia kompetencií medzi vládu a územnú samosprávu, zmena územnosprávneho usporiadania, zmena financovania samospráv, nový systém finančného vyrovnávania medzi štátom a samosprávami a nová regionálna politika.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

1

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter