Témou Európskeho týždňa odborných zručností je Prechod na zelené a digitálne odborné vzdelávanie

Budova Európskej komisie v Bruseli (Zdroj: Pixabay.com)

Tento rok bude sláviť Európsky týždeň odborných zručností svoje piate výročie a témou roku 2020 je „Prechod na zelené a digitálne odborné vzdelávanie a prípravu (OVP).“ Hlavné podujatie piateho ročníka sa bude konať v Berlíne od pondelka 9. novembra do piatka 13. novembra 2020. O Európskom týždni odborných zručností informuje Erasmus+ na svojej webovej stránke.

Iniciatíva je otvorená pre všetky organizácie, ktoré podporujú odborné vzdelávanie a prípravu v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie (EÚ), kandidátskych krajinách EÚ či krajinách Európskeho združenia voľného obchodu. Web Erasmus+ dopĺňa, že to môžu byť napríklad poskytovatelia OVP, vzdelávacie organizácie pre mládež a dospelých. Ďalej podniky, veľké spoločnosti, rodičovské združenia, miestne, regionálne a národné orgány, obchodné komory či profesijné zväzy.

Záujemcom sa zároveň odporúča zorganizovať digitálne podujatia či aktivity na podporu OVP, pričom to môže byť napríklad webinár, kampaň pre digitálne médiá, veľtrh kariéry online alebo iné online stretnutia. Môžu to byť však aj klasické podujatia ako samostatné akcie k Európskemu týždňu odborných zručností alebo rôzne súťaže. Všetko sa však musí uskutočniť v rámci možností a súčasnej pandemickej situácie COVID-19.

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020 sa uskutočnia aj nasledovné súťaže: Súťaž Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí, ďalej Súťaž o najlepšie IT riešenie realizácie projektov Erasmus+ počas pandémie COVID-19 a napokon Súťaž o najzaujímavejšie podujatie organizované k Európskemu týždňu mobility odborných zručností 2020 na Slovensku. Hlavným cieľom súťaží, ktoré organizuje SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+, je podporiť a zatraktívniť odborné vzdelávanie a motivovať tiež slovenské organizácie, aby sa zapojili do aktivít Európskeho týždňa odborných zručností.

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie a prvýkrát bola vyhlásená v roku 2016. Jej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť OVP, ktoré je schopné poskytnúť ľuďom zručnosti potrebné na naplnenie osobného či profesionálneho života.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

WHO: Štúdia zistila, že remdesivir nepomáhal pacientom s COVID-19

WHO: Štúdia zistila, že remdesivir nepomáhal pacientom s COVID-19

Najnovšia štúdia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) naznačuje, antivírusový liek remdesivir nepomáha pacientom s ochorením COVID-19. Zároveň však nevyvracia tvrdenia predchádzajúcej štúdie, ktorá sa pričinila o to, že remdesivir začali v mnohých krajinách vrátane USA a Veľkej Británie používať..