Palko: Rodičovský bonus vráti rodičom peniaze, ktoré vložili do výchovy dieťaťa

Vladimír Palko (Zdroj: youtube.com)

Rodičovský bonus by mohol zvýšiť dôchodky a motivovať tým ľudí mať viac detí, tvrdí odborný poradca na ministerstve práce Vladimír Palko. Zároveň by tak podľa neho viac peňazí ostalo v rodinách a deti s rodičmi by sa vzájomne podporovali.

Bývalý minister vnútra sa v rozhovore pre denník Postoj z pozície člena odbornej komisie vyjadril k téme rodičovského dôchodkového bonusu, ktorý chce presadiť ako súčasť reformy dôchodkového systému.

Aktuálna situácia žien je totiž taká, že sú znevýhodanené, pretože čím viac detí majú, tým nižší dôchodok dostanú. Rodičovský bonus preto navrhuje, aby na dôchodok rodičom odchádzalo určité percento z odvodov potomkov.

“Rodičovský bonus je založený na myšlienke, že je nedostatočné, ak sa výška starobného dôchodku jednotlivca odvíja len od toho, koľko sám odpracoval rokov a odviedol do štátneho dôchodkového systému peňazí. Malo by byť zohľadnené aj, koľko detí vychoval a ako aj ony prispievajú do systému.”

Jeho cieľmi má byť navýšenie dôchodkov, ktoré dlhodobo klesajú a tým aj povzbudenie k zakladaniu početnejších detí.

“Keď sa totiž rodičovský bonus zavedie, tak, ako zvyknú ekonómovia drsne hovoriť, cena dieťaťa sa zníži. Nastaví sa návratnosť, lebo veď rodičov výchova detí stojí peniaze, no a vďaka bonusu sa im to v dôchodkovom veku vráti. No a tým, že sa cena dieťaťa zníži, zvýši sa motivácia mať deti.”

Palko tiež vysvetľuje, že problém by nemal nastať ani v prípade rozvedených rodičov či v podobných situáciách. Zákon jasne definuje, že prijímateľom bonusu bude ten, kto sa o to dieťa staral.

Bonus by mal zároveň predísť situácii, kedy rodičia v dôchodkovom veku živoria, pretože väčšinu peňazí počas života investovali do detí a tie sa o ne následne nestarajú, čo vedie k zníženej fertilite.

“V krajinách západu vidno, že finančné toky od detí k ich zostarnutým rodičom v porovnaní s minulosťou veľmi poklesli. No a o tom treba ľuďom hovoriť.”

Bonus tiež berie do úvahy súčasnú situáciu, kedy majú deti nižšie príjmy ako ich rodičia kedysi, ale zároveň vyššie výdavky, v dôsledku čoho sa zadlžujú. Čast z ich mzdy by týmto spôsobom zostala v rodine.

“Keď vravíte, že povedzme šesťdesiatnici podporujú svoje deti, tak keď im zvýšite dôchodok, tak budú podporovať ešte viac. A ten dôchodok im zvýšite tak, že deti neodvedú peniaze do anonymného vreca, ale pôjdu priamo rodičovi.”

— EST

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

21

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...