Home office nedokáže úplne nahradiť prácu v kancelárii, upozorňuje analytička

Ilustračný obrázok (Zdroj: Unsplash.com)

V čase pandémie koronavírusu nie všetky profesie umožňujú vykonávať prácu len z domu. Viaceré si vyžadujú fyzickú prítomnosť zamestnancov na pracovisku. Ako ďalej upozorňuje analytička spoločnosti Wood & Company Eva Sadovská, home office nedokáže úplne nahradiť prácu v kancelárii a preto zamestnávatelia uprednostňujú ich kombináciu.

„Práca z domu sa síce z krátkodobého hľadiska firmám osvedčila, z dlhodobého hľadiska ale prináša možné riziká. Človek je tvor spoločenský a osobný kontakt hrá v práci stále prím pred sterilitou online prostredia. Aj preto drvivá väčšina zamestnávateľov neuvažuje nad zavedením trvalej práce z domu, ale nad vhodnou kombináciou práce z kancelárie a home office,“ hovorí Eva Sadovská.

Podľa výskumu Wood & Company na rozdiel od „prvej vlny“ sa v ekonomike uprednostňujú lokálne opatrenia, respektíve semafory pred celoplošnými opatreniami. Aj preto sa očakáva, že nájomcovia z administratívnych budov si zvolia mix práce z kancelárie a z domu. Biznis centrá deklarovali, že sú na to pripravené, nakoľko za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení fungujú od marca 2020.

Podľa prieskumu HR Pulse, iniciovaného ešte v máji 2020 spoločnosťou Profesia v spolupráci s Open HR forum, viac než tretina zamestnávateľov zvažovala pre svojich zamestnancov možnosť pracovať z domu v rozpätí 4 – 8 dní za mesiac. Ďalšia štvrtina zamestnávateľov mala v pláne ponúknuť svojim zamestnancom home office v rozpätí 9 – 15 dní za mesiac.

Podľa aktuálnych údajov Wood & Company Real Estate sú najfrekventovanejšími dňami v administratívnych budovách utorok a streda, dňom s najnižším počtom ľudí v kanceláriách je naopak piatok. Počas utorka či stredy sa nachádza v biznis centrách v priemere o 14 percent viac ľudí ako počas piatka, kedy zamestnanci častejšie pracujú z domu.

Ako ukazujú údaje spoločnosti, počas prvých týždňov po vypuknutí pandémie bol zaznamenaný najvýraznejší pokles počtu zamestnancov v administratívnych budovách. Práca z domu sa počas spomínaných týždňov týkala najmä firiem z oblasti IT, komunikácie, personalistiky, finančných služieb a administratívy.

Kým zamestnanci zväčša menších a stredne veľkých spoločností už od mája či júna pracujú v kanceláriách v plnom počte, mnohé väčšie nadnárodné spoločnosti využívajú hybridný model striedania práce z kancelárie a z domu, napríklad striedanie tímov po týždňoch. V prípade veľkých spoločností zohrávajú kľúčovú rolu nariadenia materskej spoločnosti, ktorá stanovuje rovnaké pravidlá pre všetky svoje dcérske spoločnosti. A to bez ohľadu na to, ako na tom je po pandemickej stránke krajina, v ktorej jej dcérska spoločnosť pôsobí.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

1

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

WHO: Štúdia zistila, že remdesivir nepomáhal pacientom s COVID-19

WHO: Štúdia zistila, že remdesivir nepomáhal pacientom s COVID-19

Najnovšia štúdia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) naznačuje, antivírusový liek remdesivir nepomáha pacientom s ochorením COVID-19. Zároveň však nevyvracia tvrdenia predchádzajúcej štúdie, ktorá sa pričinila o to, že remdesivir začali v mnohých krajinách vrátane USA a Veľkej Británie používať..