Do zoznamu UNESCO môžu pribudnúť dve lokality slovenských bukových lesov a pralesov

Poloniny - Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Do zoznamu pamiatok svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO môžu pribudnúť dve lokality slovenských bukových lesov a pralesov. Pre agentúru SITA to uviedla anorganička Národného parku (NP) Poloniny Zuzana Bartušová. K súčasným štyrom lokalitám, ktoré sú zapísané v UNESCO by sa tak mali byť pridané ďalšie dve lokality – Kyjovský prales a Udava.

Slovensko vo februári tohto roku požiadalo o zmenu hraníc lokalít zapísaných v UNESCO podaním renominačného projektu. Počas tretieho septembrového týždňa preto NP Poloniny, Chránenú krajinnú oblasť (CHKO) Vihorlat a CHKO Východné Karpaty navštívila švédska expertka Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) Ulrika Aberg a Hanns Kirchmeir z rakúskeho Inštitútu pre ekológiu. V sprievode zástupcov všetkých dotknutých inštitúcií osobne navštívili lokality navrhnuté na zápis do zoznamu UNESCO.

Expertka IUCN následne vypracuje do konca apríla 2021 hodnotiacu správu, ktorú predloží na UNESCO. To na základe hodnotiacej správy rozhodne, či bukové lesy a pralesy zapíše do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v novej podobe. „Ak by renominačný projekt nebol úspešný, následne bude treba vypracovať nový a podať ho opätovne. Bukové lesy a pralesy totiž musia byť v zozname UNESCO zapísané v takej podobe, v akej sú chránené slovenskou legislatívou,“ vysvetlila Bartušová.

Ulrika Aberg sa podľa nej počas návštevy zaujímala aj o to, prečo nie sú dve blízke lokality – Udava a Stužiča-Bukovské vrchy na slovensko-poľskom pohraničí spojené do jednej chránenej lokality. „Zástupcovia slovenských inštitúcií museli vysvetliť, že tieto dve lokality sú oddelené a pozemky medzi nimi sú súkromné. Sú navyše súčasťou poľovného revír. Ak by majitelia predali alebo prenajali pozemky štátu, územie by bolo vyhlásené za bezzásahové, čo by znamenalo, že by na ňom nebol povolený lov zvery. Mnohí majitelia preto o ich predaj alebo prenájom nemali záujem,“ dodala Bartušová.

V prípade kladného vyhodnotenia renominačného projektu budú do zoznamu UNESCO okrem súčasných lokalít Havešová, Rožok, Stužica – Bukovské vrchy a Vihorlat zapísané aj lokality Kyjovský prales a Udava. Celková výmera lokalít bukových lesov a pralesov zapísaných do UNESCO má mať spolu vyše 4 282 hektárov.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Otestujú aj ľudí bez domova

Otestujú aj ľudí bez domova

Počas víkendového celoplošného testovania na koronavírus poskytne organizácia Depaul Slovensko ľuďom bez domova, ktorí..