Novým riaditeľom Štátnych lesov TANAPu sa stal Ján Marhefka

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Novým riaditeľom Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP) sa stal Ján Marhefka. V stredu sa v sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) uskutočnilo druhé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa ŠL TANAP. Na výberovom konaní sa v druhom kole zúčastnil Ján Marhefka ako jediný uchádzač.

Postúpil z prvého kola, ktoré sa konalo 10. septembra v Tatranskej Lomnici. S výberovou komisiou, ktorá postupovala v zmysle Metodiky výberových procesov na manažérske pozície, absolvoval osobný pohovor, pričom komisia overila jeho odborné znalosti, kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti.

Ján Marhefka je absolventom Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene so špecializáciou na hospodársku úpravu lesov a za osobnú výzvu si stanovil udržanie bezmála 70-ročnej kontinuity. „Za jednu z najdôležitejších osobných výziev pri budúcom smerovaní organizácie považujem udržanie bezmála 70-ročnej kontinuity pri integrovanej starostlivosti o prevažne lesnú krajinu vo vysokohorskom prostredí našich najstarších chránených území s ohľadom na opätovné vytvorenie podmienok pre plnenie všetkých spoločenských požiadaviek. Je potrebné dbať na zachovanie a zveľadenie týchto prírodných hodnôt aj území ako kultúrneho dedičstva pre budúce generácie,“ uviedol Ján Marhefka.

Štátne lesy TANAP-u sú príspevkovou organizáciou v gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorá bola zriadená 1. 1. 1995 ako nástupnícka organizácia dovtedajšej Správy TANAP-u. Základnou činnosťou v zmysle zriaďovacej listiny je spravovanie a obhospodarovanie lesného fondu, stavieb a zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu, ktoré sú vo vlastníctve štátu na území Tatranského národného parku, Pieninského národného parku a v ich ochrannom pásme.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

1

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Za sobotu pribudlo 223 úmrtí

Za sobotu pribudlo 223 úmrtí

Za sobotu 27. februára pribudlo na Slovensku 223 úmrtí na ochorenie COVID-19. Ako ďalej informuje stránka Národného centra..

Odoberajte náš newsletter