Britské školy, ktoré odmietnu žiakov učiť o LGBT vzťahoch, budú penalizované

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Stredné školy vo Veľkej Británii, ktoré nebudú svojich žiakov vzdelávať v problematike vzťahov LGBT osôb, môžu po inšpekcii zabudnúť na kladné hodnotenie. Nové pravidlá budú platné od budúceho roka. Podľa kritikov ide o hrozbu.

Stredné školy v Spojenom kráľovstve, ktoré svojich žiakov nebudú vzdelávať o pároch rovnakého pohlavia či o vzťahoch medzi transgender ľuďmi alebo bisexuálmi, môžu mať onedlho problém.

Vyplýva to z nových pravidiel, ktoré si podľa denníka The Telegraph od budúceho roka osvojí tamojší Úrad pre štandardy vo vzdelávaní (OFSTED). Školskí inšpektori budú totižto vedeniu takýchto vzdelávacích ustanovizní automaticky udeľovať hodnotenie „vyžaduje zlepšenie“ a znemožní sa im dosiahnuť hodnotenie „dobré“ alebo „vynikajúce“.

Podobný prístup sa bude vzťahovať aj na súkromné školy, nakoľko výučba výhradne o heterosexuálnych pároch a odmietanie vzdelávania o LGBT vzťahoch by vraj bolo v rozpore so zákonmi o rovnosti.

Miernejšie pravidlá pre najmenších

O niečo ústretovejší postoj bude platiť pri základných školách. Absencia LGBT osnov vraj nebude mať vplyv na hodnotenie vedenia školy v prípade, ak dokáže presvedčiť inšpekciu, že spĺňa zákonné požiadavky ministerstva školstva.

Nové usmernenie tiež vraví o tom, že školy môžu aj naďalej vyučovať o tom, že takéto vzťahy určité náboženstvo nepodporuje, no „ak to však urobia, musia tiež vysvetliť zákonné práva, ktoré majú LGBT ľudia podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, a že tieto a LGBT osoby musia byť rešpektované“.

Rodičia vraj nemajú právo veta

Pripravovaná školská politika hovorí, že školy by sa síce pri tvorbe učebných osnov mali angažovať spolu s rodičmi, zdôrazňuje však, že konečné rozhodnutie o tom, čo sa vyučuje, leží na pleciach učiteľov a rodičia vraj nemajú „veto“.

Charlie Colchester, zakladateľ kampane Nechajte deti byť deťmi, uviedol, že nové usmernenie je pre školy „hrozbou“ a školy vraj môžu byť „vystrašené“ z toho, že novým požiadavkám nevyhovejú.

— TOD

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

15

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Ankara spochybňuje spoločné vyhlásenie Grécka, Cypru a Egypta

Ankara spochybňuje spoločné vyhlásenie Grécka, Cypru a Egypta

Turecké ministerstvo zahraničia vo štvrtok kritizovalo spoločné vyhlásenie Grécka, Cypru a Egypta, ktoré odsudzuje turecký energetický prieskum vo východnom Stredomorí a početné "provokácie" ohrozujúce mier v tomto regióne. V stanovisku uviedlo, že "úplne odmieta vyhlásenie obsahujúce nepodložené obvinenia..