Kolíkovej rezort zavádza. Záborskej pro-life novela nie je v rozpore s európskou judikatúrou, tvrdí Pirošíková

Ilustračný obrázok (Zdroj: pixabay.com)

Navrhovaná pro-life novela interrupčného zákona nie je v rozpore s judikatúrou ESĽP, určite by bola úspešná a ministerstvo spravodlivosti zavádza. Myslí si to bývalá dlhoročná zástupkyňa vlády SR pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) Marica Pirošíková.

Reaguje tým na výhrady ministerky Márie Kolíkovej voči novele interrupčného zákona z dielne poslancov Kresťanskej únie, ktorá postúpila do druhého čítania.

Návrh zákona zo strany Anny Záborskej mení názov umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, zavádza potrebu dvoch nezávislých lekárskych posudkov v prípade interrupcií zo zdravotných dôvodov i obsiahlejšie hlásenie o potratoch. Predlžuje tiež lehotu na rozmyslenie pred podstúpením interrupcie zo 48 na 96 hodín a zakazuje reklamu na interrupcie.

Podľa rezortu spravodlivosti táto novela nemôže prejsť, pretože je v rozpore s judikatúrou ESĽP. Pirošíková však uvádza, že “že žiadne z rozhodnutí ESĽP uvádzaných ministerstvom spravodlivosti v zásadnej pripomienke sa netýkalo čakacej lehoty na premyslenie (ktorú majú niektoré krajiny Rady Európy ešte dlhšiu ako 96 hodín), ani spôsobu určenia dôvodu pre interrupciu zo zdravotných dôvodov dvomi lekármi.”

Čakacie lehoty a konzultácie pred interrupciou v rámci Európy

Pirošíková pre Denník Slovensko uviedla, že niekoľkodňové čakacie lehoty či povinné konzultácie pred interrupciou, nie sú ničím zvláštnym ani v tých európskych štátoch, ktoré sú považované za najliberálnejšie.

“Napríklad v Holandsku existuje 5-dňová čakacia lehota pre výkon interrupcie (od prvej konzultácie s lekárom). Zákon postihuje lekára, ak vykoná zákrok iným spôsobom, alebo nedodrží časové lehoty, dané zákonom. Takisto môže byť postihnuté zdravotnícke zariadenie, ktoré nedodrží zákonom stanovené podmienky pre výkon takéhoto zákroku.”

Výnimočné podľa Pirošíkovej nie je ani požadovanie dvoch lekárskych posudkov, ak sa má interrupcia vykonať zo zdravotného dôvodu na strane ženy alebo geneticky chybného vývoja plodu. Legislatíva si potvrdenie od dvoch špecialistov vyžaduje napríklad v Belgicku, Írsku či Maďarsku.

“V Írsku bola zavedená nová právna úprava interrupcií zákonom o regulácii ukončenia tehotenstva z roku 2018. Interrupcia môže byť vykonaná v prípade, ak dvaja odborní lekári (jeden pôrodník a druhý odborník v príslušnom medicínskom odbore) zhodne potvrdia, že existuje ohrozenie života, alebo zdravia tehotnej ženy, alebo plod nie je životaschopný (2 odborníci potvrdia, že je veľmi pravdepodobné, že plod odumrie ešte pred narodením, alebo najneskôr do 28 dní po narodení).”

Zavádzajúce tvrdenia ministerky spravodlivosti

Ministerstvo spravodlivosti napriek tomu tvrdí, že návrh zákona zavádzajúci možnosť vykonať interrupciu najskôr po uplynutí lehoty 96 hodín nespĺňa princíp nevyhnutnosti, podľa ktorého je potrebné zo strany štátu posudzovať proporcionalitu pri obmedzení jednej hodnoty za účelom ochrany druhej hodnoty.

Rezort spravodlivosti tiež tvrdí, že takáto novela neústavným spôsobom zasahuje do ústavného práva rodičov dieťaťa na súkromie, kvôli čomu má byť v rozpore s judikatúrou ESĽP. Odvoláva sa pritom na rozsudky ESĽP vo veci A., B. a C. v. Írsko, Open Door and Dublin Well Woman v. Írsko a v prípade slečny Vo v. Francúzsko.

Open Door and Dublin Well Woman v. Írsko

Prípad sa týkal poskytovania poradenstva ženám o možnostiach ukončenia tehotenstva v zahraničí. V prípade A., B. a C. v. Írsko boli sťažovateľkami tri ženy, ktoré kvôli podstúpeniu interrupciie z rôznych dôvodov odcestovali do Veľkej Británie.

“Všetky tri ženy zhodne tvrdili, že nemožnosť podstúpiť interrupciu v Írsku celú procedúru interrupcie značne skomplikovala, neúmerne zvýšila nutné výdavky a pôsobila všeobecne značne traumaticky. Ženy sa dožadovali porušenia článkov 2 (právo na život), 3 (právo na ochranu pred mučením a
ponižujúcim zaobchádzaním) a 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) Dohovoru.

Vzhľadom na to, že všetky ženy zákrok prežili a mohli za zákrokom vycestovať do zahraničia ESĽP rozhodol, že články 2 a 3 neboli v ich prípade porušené.

Pirošíková pripomína, že pri prvých dvoch sťažovateľkách súd nekonštatoval porušenie článku 8. Ten však Írsko porušilo v prípade tretej sťažovateľky, keď nesplnilo svoj pozitívny záväzok vzhľadom na absenciu akejkoľvek implementujúcej legislatívy alebo upravujúceho režimu poskytujúceho účinné a dostupné konanie, ktorým by mohla tretia sťažovateľka zistiť, či je oprávnená na zákonnú interrupciu v Írsku v súlade s írskou ústavou.

Pirošíková preto argumentuje, že “prípady týkajúce sa Írska vôbec nemožno použiť na odôvodnenie záveru ministerstva spravodlivosti o porušení požiadavky proporcionality pri navrhovanej právnej úprave”.

Vo v. Francúzsko

V prípade Vo v. Francúzsko sa sťažovateľka stala kvôli rovnakému menu obeťou omylu lekára a potratila plod chceného tehotenstva. Vo svojej sťažnosti požadovala trestnú sankciu voči lekárovi založenú na neúmyselnom zabití, pretože jeho zákrok porušil právo plodu na život.

ESĽP v tomto smere rozhodol, že otázka začiatku ochrany práva na život by mala byť oblasťou, ktorá sa ponechá na posúdenie každého štátu. Francúzska právna úprava však právne postavenie embrya a plodu nedefinuje.

V prípade neúmyselného zásahu do práva na život alebo do telesnej integrity osoby sa vec rieši žalobou na správnom súde, ktorú ale sťažovateľka nevyužila, a preto ESĽP rozhodol, že nedošlo k porušeniu článku 2 Dohovoru.

Navrhovaná novela by prešla, informácie o judikatúre ESĽP sú neobjektívne

Pirošíková preto argumentuje, že “právne vety z uvedených rozsudkov ESĽP sú vytrhnuté z kontextu a ESĽP v nich posudzoval úplne iné situácie, ako sú navrhované zmeny zákonov z dielne poslancov OĽaNO”.

Z vyššie vymenovaných prípadov vyplýva, že zavedenie čakacej lehoty v rozmedzí 3 až 7 dní nie je v európskych štátoch ničím neobvyklým a ESĽP dáva v kultúrno-etických otázkach štátom voľnú ruku. Pirošíková preto tvrdí, že navrhovaná novela by “určite prešla”, pretože nie je v rozpore s existujúcou judikatúrou ESĽP.

“Ministerstvo spravodlivosti ako orgán verejnej moci by malo poskytovať relevantné informácie o judikatúre ESĽP, o to viac, že jeho súčasťou je Kancelária zástupcu SR pred ESĽP. V tomto ohľade by nemalo byť pripomienkové konanie ovplyvnené liberálnym alebo konzervatívnym postojom konkrétneho ministra spravodlivosti ku kultúrno-etickým otázkam,” dodáva na záver.

— STE

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

2

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Kotleba mal pozitívny test na koronavírus

Kotleba mal pozitívny test na koronavírus

Predseda strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba bol pozitívne testovaný na koronavírus. Predseda strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba mal pozitívny test na ochorenie COVID-19. Oznámil to vo svojom profile..