Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva priniesol dlho očakávanú satisfakciu pre obete policajného zásahu v Moldave nad Bodvou

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) priniesol dlho očakávanú satisfakciu pre obete policajného zásahu v Moldave nad Bodvou a potvrdil pochybnosti, ktoré sa týkali vykonania tohto zásadu. Pre agentúru SITA to uviedla Iveta Duchoňová z Kancelárie Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).

Ako ďalej priblížila, rozhodnutie ESĽP neprekvapilo tých, ktorí verili v spravodlivosť, ako aj tých, ktorí sa intenzívne venovali obhajobe práv obetí policajného zásahu či už na úrovni verejnej ochrankyne práv, mimovládnych organizácií či advokátov. Rozhodnutie ESĽP podľa nej nastavuje zrkadlo slovenskému súdnemu systému a je smutnou vizitkou toho, že obete policajného zásahu v Moldave nad Bodvou sa museli obrátiť až na Európsky súdny dvor pre ľudské práva, aby sa domohli svojich práv a bolo vyhovené ich sťažnostiam.

Duchoňová zároveň uviedla, že rozsudok ESĽP je precedens, ktorý dáva nádej, že podobné zásahy sa nebudú v prostredí marginalizovaných rómskych komunít opakovať. Rozhodnutie je spravodlivým a dobrým právnym základom, ale nemôže byť jediným nástrojom proti inštitucionálnej diskriminácii Rómov a Rómok. Podľa ÚSVRK je základnou povinnosťou slovenských inštitúcií dodržiavať právny poriadok a dbať na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania aj v zmysle ústavy SR a článku 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a ľudských slobôd, ktorý upravuje zákaz diskriminácie a stanovuje, že užívanie práv a slobôd priznaných týmto dohovorom sa musí zabezpečiť bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa či farba pleti.

Pri hodnotení dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania vidí ÚSVRK popri verejnej ochrankyni práv aj priestor pre Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ako národný antidiskriminačný orgán, ktorý má pri ochrane ľudských práv plniť významnú úlohu, doplnila Duchoňová.

Pred siedmimi rokmi zasahovalo na Ulici Budulovská v Moldave nad Bodvou 65 policajtov so psami. Šiesti zo zbitých obyvateľov osady však čelia na Slovensku súdnym procesom, obvinení sú napríklad aj z podania krivej výpovede.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

1

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter