Generálnym tajomníkom na ministerstve spravodlivosti je naďalej Štefan Mesároš, aj keď ho chcela ministerka vymeniť

Mária Kolíková (Zdroj: SITA)

Na rokovanie vlády 15. júla predložila ministerka návrh na menovanie nového generálneho tajomníka Jána Šalata. Tento návrh však neskôr zo zasadnutia kabinetu stiahli.

Na Ministerstve spravodlivosti SR naďalej zastáva funkciu Generálneho tajomníka služobného úradu Štefan Mesároš, napriek tomu, že sa ho ministerka snažila vymeniť. Na rokovanie vlády 15. júla predložila ministerka návrh na menovanie nového generálneho tajomníka Jána Šalata. Tento návrh však neskôr zo zasadnutia kabinetu stiahli. Ako vtedy uviedla šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) dôvodom boli debaty o jeho diplomovej práci. „Diplomovou prácou sme sa ďalej nezaoberali, keďže Ján Šalát sa rozhodol, že sa už ďalej nebude uchádzať o túto funkciu,“ uviedol pre agentúru SITA Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti.

Ako ďalej Bubla potvrdil, ministerka naďalej plánuje nahradiť Štefana Mesároša za iného kandidáta a predpokladá, že nového tajomníka by mali predstaviť do konca tohto roka. Mesároša do funkcie navrhol na začiatku roka 2020 vtedajší minister spravodlivosti Gábor Gál potom, čo sa predošlá tajomníčka vzdala funkcie.

Generálny tajomník služobného úradu je služobne najvyšším vedúcim zamestnancom všetkým zamestnancom ministerstva. Plní úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a obdobných pracovných vzťahov. Rozhoduje o veciach, ktoré sú stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a interných riadiacich aktoch ministerstva.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...