Migrácia stáročia obohacovala našu kultúru, vyhlásila Leyenová. Vyhrešila Poľsko a chce viac LGBT práv

Ursula von der Leyenová (Zdroj: SITA)

Svoj prvý prejav o stave Únie predniesla včera predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Do budúcnosti požaduje väčšie kompetencie EÚ v oblasti zdravotníctva, posilnenie hospodárskej a menovej únie, účasť pri prerozdeľovaní migrantov, zavedenie úradu koordinátora pre boj proti rasizmu či väčšie práva pre LGBTQI.

Za jeden z najdôležitejších krokov do budúcna považuje Leyenová užšiu spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti zdravia. Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany podľa nej síce dokázal presunúť zdravotnícky materiál a lekárov tam, kde to bolo potrebné, ale ak vraj chceme byť v budúcnosti ešte úspešnejší, musíme sa poučiť z prvej vlny koronavírusu.

Komisia preto navrhuje posilnenie Európskej agentúry pre lieky a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Požaduje tiež vybudovanie európskej agentúru BARDA, ktorá zvýši schopnosť EÚ reagovať na cezhraničné hrozby a mimoriadne udalosti.

“Dôvera v euro nikdy nebola silnejšia”

EÚ podľa nej reagovala “na bezprecedentnú krízu bezprecedentnou reakciou”, a preto je potrebné ešte viac posilniť európsku hospodársku a menovú úniu.

Potrebné je tiež čo najrýchlejšie otvoriť schengenský priestor. Pandémia vraj dokázala, že jednotný trh je cestou k stabilite, a preto je nevyhnuté urýchlené a úplné obnovenie voľného pohybu v rámci EÚ.

Uhlíková neutralita

Podľa Leyenovej by mala byť Únia v riešení klimatickej krízy svetovým lídrom. Navrhuje preto znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 55 % namiesto plánovaných 40 % oproti úrovni v roku 1990. Pred takýmito výraznými skokmi však varujú viacerí ekonómovia, ale podľa Komisie to európska ekonomika zvládne.

Prechod na uhlíkovú neutralitu chce v dotknutých regiónoch Komisia financovať prostredníctvom Fondu spravodlivého prechodu. Z toho sa však už teraz napríklad Slovensku neujde plná plánovaná čiastka.

“Migrácia stáročia obohacovala našu kultúru”

Politička sa dotkla aj témy migrácie, ktorá podľa nej existovala vždy, a vždy aj bude. Komisia údajne plánuje predložiť nový pakt o migrácii, v rámci ktorého sa zefektívni proces medzi azylom v hostiteľskom štáte a návratom do krajiny pôvodu pre tých, ktorým bude právo na pobyt odmietnuté.

Zachraňovanie migrantov v Stredozemnom mori považuje Leyenová za prejav ľudskosti a požaduje pri prerozdeľovaní migrantov solidaritu od všetkých štátov EÚ. O rovnakú spoluprácu prosí členské štáty pri výstavbe nového utečeneckého tábora na ostrove Lesbos.

Zásady právneho štátu sú pre EÚ základom

Predsedníčka tiež uviedla, že do konca mesiaca komisia príjme prvú výročnú správu o zásadách právneho štátu, ktorá sa bude vzťahovať na všetky členské štáty.

Tá má zabezpečiť, aby sa peniaze z rozpočtu EÚ nestali predmetom podvodu, korupcie či konfliktu záujmov. Eurofondy sa tak ujdú len tým štátom, ktoré nebudú porušovať zásady právneho štátu.

Európa rozmanitosti

Podľa Leyenovej potrebuje EÚ viac úcty k odlišnostiam, pretože vnútri Únie silnejú nenávistné prejavy voči odlišnostiam rôzneho druhu. Komisia preto navrhuje rozšíriť zoznam trestných činov o trestné činy páchané z nenávisti a nenávistné prejavy – či už z dôvodu rasy, náboženstva, pohlavia alebo sexuality. Plánuje tiež ustanoviť úrad koordinátora pre boj proti rasizmu a príčinám rasizmu sa obšírnejšie venovať aj v rámci učebných osnov.

V tomto smere sa šéfka EK mimoriadne kriticky vyjadrila k poľským zónam bez LGBTQI a označila ich za “zóny bez ľudskosti, ktoré nemajú v EÚ miesto”. Predsedníčka na záver dodala, že Komisia čoskoro predloží stratégiu na posilnenie práv LGBTQI.

Hodnoty demokracie a ľudských práv sú univerzálne

Politička sa tiež vyjadrila k zahraničnej politike Únie. Priamo odsúdila voľby v Bielorusku, ktoré podľa nej neboli spravodlivé ani slobodné a dodala, že EÚ je v tomto spore na strane protestujúcich obyvateľov Bieloruska.

Kriticky sa tiež vyjadrila na adresu Ruska, ktoré je obvinené z otravy Alexeja Navaľného, dlhoročného kritika prezidenta Putina. Spoluprácu s Ruskom neplánuje EÚ zlepšiť, ani keby došlo k spusteniu plynovodu Nord Stream 2, ktorý vedie z Ruska do Nemecka.

Rovnaký postoj zastáva Komisia k Turecku, ktoré sa vraj eskaláciou situácie vo východnom Stredomorí stále viac vzďaľuje od členstva v EÚ. Leyenová zároveň vyjadrila, že Cyprus a Grécko môžu pri ochrane svojich legitímnych práv na územnú zvrchovanosť rátať s podporou EÚ.

— EST

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

8

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Ankara spochybňuje spoločné vyhlásenie Grécka, Cypru a Egypta

Ankara spochybňuje spoločné vyhlásenie Grécka, Cypru a Egypta

Turecké ministerstvo zahraničia vo štvrtok kritizovalo spoločné vyhlásenie Grécka, Cypru a Egypta, ktoré odsudzuje turecký energetický prieskum vo východnom Stredomorí a početné "provokácie" ohrozujúce mier v tomto regióne. V stanovisku uviedlo, že "úplne odmieta vyhlásenie obsahujúce nepodložené obvinenia..