Osobná doprava podľa štúdie škodí klíme menej, ako sa tvrdí. Preukázal to lockdown

Ilustračný obrázok (Zdroj: pixabay.com)

Na znižovanie emisií skleníkových plynov nemá doprava až taký dopad, ako sa predpokladalo. Tvrdí to štúdia, ktorá skúmala zmeny klímy počas prvej vlny koronavírusu, v ktorej sa obrovská časť sveta uchýlila k masívnym lockdownom.

Znížiť emisie skleníkových plynov a stať sa uhlíkovo neutrálnym je aktuálne cieľom číslo jeden pre mnohé štáty. Globálne otepľovanie totiž v negatívnom smere ovplyvňuje život populácie a zhoršuje jeho kvalitu. Kritika v tomto smere doposiaľ často smerovala k doprave a jej podielu na celkových emisiách skleníkových plynov.

Štúdia tímu zo Stirlingovho inštitútu pre sociálny marketing a zdravie však dokazuje, že doprava nemá na znečisťovanie prostredia až taký negatívny vplyv, ako sa dlhodobo prezentuje.

V nej sa vedci zamerali najmä na výskyt jemných prachových častíc, kvôli ktorým sa do motorov montujú časticové filtre. Tieto častice sú tvorené chemickými látkami, ktoré po preniknutí do ľudského organizmu spôsobujú závažné choroby.

Vedci sa pri výskume zamerali na prachové častice s priemerom menším než 2,5 mikrometra, ktoré produkujú práve autá. Porovnanie ich výskytu v období prvej koronakrízy s rokmi 2019, 2018 a 2017 dokázalo, že napriek zníženej osobnej doprave bola koncentrácia týchto častíc v ovzduší rovnaká.

Z výsledkov vyplýva, že emisie z cestnej dopravy nezohrávajú pri znečisťovaní ovzdušia až takú významnú rolu, hoci ich určite netreba úplne opomínať.

— STE

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

11

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

James Bond bol v skutočnom živote archivár v komunistickom Poľsku

James Bond bol v skutočnom živote archivár v komunistickom Poľsku

Podľa novo zverejnených archívov poľského Ústavu pamäti národa bol skutočný britský agent James Bond dva roky po nakrútení prvej "bondovky" Dr. No (1962) vyslaný do komunistického bloku. Bond pricestoval do Varšavy 18. februára 1964 a oficiálne zastával pozíciu..