Povinné očkovanie proti korone by mohlo byť protiústavné, varuje špičkový právnik Drgonec

Ján Drgonec (Zdroj: SITA)

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19 ešte ani nie je poriadne vyvinuté, ale už teraz sa vedú ostré debaty o tom, či bude povinné. Množstvo ľudí niečo také odmieta. Očkovať proti novému typu koronavírusu, ktorý na celom svete nakazil doposiaľ takmer 30-miliónov ľudí, by sa dala len necelá polovica Slovákov. Povinné očkovanie by však mohlo byť podľa ústavného právnika Ján Drgonec protiústavné.

Štát môže nariadeniami a zákonmi obmedzovať občanov republiky len do takej miery, do akej mu to dovolí ústava, a tu sa podľa Drgonca dostávame k prvému problému. V rozhovore pre televíziu TA3 odborník dodal, že sú tu ešte ďalšie, nadväzujúce, ale rovnako podstatné otázky. Jednou z nich je, za akých podmienok môže štát obmedzovať slobody obyvateľstva a ktoré inštitúcie to môžu robiť.

„U nás obmedzujú epidemiológovia, obmedzujú krízové štáby, čo v ani jednom prípade nie sú subjekty, ktoré môžu obmedzovať,“ zdôraznil Drgonec. Podľa neho sa rovnako nenapĺňa forma pre obmedzovanie, pretože podľa Ústavy SR, základné práva, o ktoré tu ide, môžu byť obmedzované len a len zákonom a ten určuje orgán, ktorý tie obmedzenia môže prijímať. „Je to Národná Rada Slovenskej republiky, nie akákoľvek konferencia epidemiológov,“ varuje ústavný právnik.

Už v májovom rozhovore pre Dennník Slovensko Drgonec varoval, že „nie všetky štátne orgány, ktoré prijímajú opatrenia, majú právomoc opatrenia prijímať“.

Očkovanie bez súhlasu jednotlivca je podľa Drgonca problém, pretože nejde o očkovanie, aké by sa dialo v súlade s Ústavou SR.

Zásah do práv

Samotnú vyhlášku nariaďujúcu povinné očkovanie považuje Drgonec za problematickú. „Z hľadiska ústavy hovoríme o zásahu do základného práva na súkromie… Problém je jednak v hierarchii právnych predpisov, povinné očkovanie určuje vyhláška, hoci obmedzovanie základných práv podľa ústavy je možné len zákonom. Čiže v konkrétnom prípade nie ministerstvo zdravotníctva, ale Národná rada Slovenskej republiky,“ zdôraznil Drgonec.

Ústavný právnik však pripomenul, že Európsky súd označil povinné očkovanie za v zásade legitímny zásah do práva na súkromie, ale iba v prípade, ak sú splnené určité podmienky.

Je to proporčné?

Jednou z dôležitých podmienok, ktoré musia byť v prípade povinných očkovaní splnené, je podmienka nevyhnutnosti a tá v prípade ochorenia Covid-19 nie je podľa Drgonca splnená. Argumentuje smrtnosťou na tento typ koronavírusu od vypuknutia pandémie.

„Keď sa postavíme ku konkrétnemu problému povinného očkovania proti koronavírusu. Je to ochorenie, ktoré v našich podmienkach dosiaľ, od 15. marca do dnešného dňa, vykazuje 38 mŕtvych. Som presvedčený, že za ten istý čas zomrelo viacej ľudí na cestách pri autohaváriách ako na koronavírus. Rozhodne sa nedá tvrdiť, že to je tak rozšírené ochorenie, že sa ním ospravedlňuje vpád do súkromia,“ uviedol ústavný právnik v rozhovore.

— TOP

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

26

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...