Východoslovenský onkologický ústav chce kúpiť lieky za takmer 9 miliónov eur

Ilustračný obrázok (Zdroj: Unsplash.com)

Zákazka má trvať 24 mesiacov, lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 5. októbra tohto roka.

Východoslovenský onkologický ústav (VOÚ) chce kúpiť lieky. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná hodnota zákazky takmer 8,9 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Predmetom zákazky je dodávka liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, je rozdelená na 61 častí. Ponúkaný liek sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, ktorú vedie Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Lieky, ponúkané v rámci jednej časti predmetu zákazky, musia byť od rovnakého výrobcu. Súčasťou každej časti predmetu zákazky musia byť aj doprava na miesta plnenia a doručenie tovaru do 24 hodín od prijatia objednávky.

VOÚ nepožaduje zábezpeku ponuky. Zákazka má trvať 24 mesiacov, lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 5. októbra tohto roka.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

1

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...