Historické centrum v Bardejove je o niečo krajšie. Neslávny „zelený dom“ zrovnali so zemou

Zelený dom (vľavo) a rovnaká stavba počas búrania (vpravo)(Zdroj: PÚ SR)

Neslávne známy „zelený dom“, ktorý špatil historické centrum východoslovenského mesta Bardejov, je už minulosťou. Po skoro 18 rokoch sa mestu konečne podarilo túto stavbu odstrániť, informuje na svojej stránke Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

Dom sa nachádzal na Rhoydho ulici č. 14, pričom v roku 2002 dostal povolenie na prestavbu. Vlastník však realizoval nepovolenú nadstavbu tretieho podlažia, čo bolo v rozpore s úradným povolením. Napriek konaniam úradov, výzvam, pokutám či sankciám staviteľ pokračoval v nepovolenom konaní.

„…Dom dokončil, fasády dostali zelenú farbu (preto zľudovený názov „Zelený dom“), do dvora pribudla nevhodná unimobunka, na dome bolo umiestnených veľké množstvo nepovolených reklamných zariadení, dom postupne nadobudol až bizarný výraz,“ píše na stránke Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

Nádej aj pre zvyšok Slovenska

Len Krajský pamiatkový úrad Prešov viedol voči majiteľovi viac ako 20 správnych konaní. Napriek tomu všetkému nedošlo dlhé roky k náprave. Dnes by ste však túto opachu v historickom centre márne hľadali.

Od tohto roku sa stalo mesto Bardejov novým vlastníkom domu a úspešne sa mu podarilo nevkusnú stavbu odstrániť. Keďže bola stavba postavená na ploche mestských hradieb, prevládalo ručné rozoberanie nad tradičným búraním pomocou strojov.

„V súčasnosti bol ukončený archeologický výskum pozostatkov archeologických nálezových situácií pod odstráneným domom. V rámci obnovy mestského opevnenia, ktorá prebieha od roku 2015, sa dokončí náznaková rekonštrukcia južného barbakánu v mieste dnes už neexistujúceho ‚Zeleného domu‘ a nadviaže plynulo na prezentáciu celého mestského opevnenia,“ uzavrel pamiatkový úrad..

— JOR

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

16

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter