EÚ bude sledovať spotrebu každého nového auta, zrejme aj v reálnom čase

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Spotreba, ale aj rýchlosť či prejdená vzdialenosť. Tieto parametre bude Európska únia sledovať, pravdepodobne aj v reálnom čase, od 1. januára 2021 u všetkých nových vozidiel. To sa týka aj novo registrovaných vozidiel, teda nezáleží na roku, kedy boli skutočne vyrobené, informuje správa nemeckého parlamentu.

Nemecký parlament vydal správu, ktorá varuje občanov pred dopadmi nariadenia Európskej únie. Tá si ešte v roku 2018 zaviedla právo sledovať reálnu spotrebu každého nového motorového vozidla na trhu. Od 1. januára 2021 bude táto povinnosť platiť pre absolútne všetky novo registrované autá, informuje portál Focus.

Uvedená technológia je v podstate prítomná vo všetkých nových vozidlách od spomínaného roku 2018. Týka sa to benzínových, naftových aj elektrických vozidiel. Prekvapivo sa však nespomína pohon na zemný plyn.

Samotné sledovacie zariadenie sa nazýva OBFCM (palubové sledovanie spotreby paliva) a sleduje tieto parametre: spotreba paliva, prejdená vzdialenosť, rýchlosť jazdy a priepustnosť paliva v motore.

Neustála kontrola

Od 1. januára 2021 už nebude možné registrovať auto, ktoré nie je touto „špionážnou“ technológiou vybavené. Samotné sledované údaje musia byť interne vo vozidle uložené počas celej jeho životnosti a predpisy hovoria o „neustálom štandardizovanom a neobmedzenom prístupe“.

Údaje z týchto zariadení sa v podstate majú využívať na porovnávanie s údajmi udávanými výrobcami automobilov, teda či emisie CO2 zodpovedajú typovému schváleniu vozidla. Všetky takéto odchýlky musia byť okamžite hlásené Európskej komisii.

Spôsob, akým sa tieto informácie budú dodávať, je zatiaľ v procese tvorby. Keďže nariadenie EÚ hovorí o „priamom prenose“, v praxi to môže znamenať, že v blízkej dobe bude vaše auto konštantne posielať do Bruselu údaje o spotrebe, rýchlosti a prejdenej vzdialenosti.

Problémy

Okrem očividných problémov s ochranou osobných údajov sa tu otvára aj otázka, na čo budú skutočne tieto údaje používané. Ako už je zvykom, je možné, že v dohľadnej budúcnosti by sa tieto údaje z využitia motorových vozidiel mohli využiť ako základ výberu „dane z mobility“. Prirodzene, v záujme ochrany životného prostredia.

Návrhy o zdaňovaní ľudí za každý prejdený kilometer či za každý vypustený gram CO2 sa už v debate objavujú. Doteraz však bol problém, ako by sa tieto parametre merali naprieč populáciou. S novým „špionážnym“ systémom v autách však tento problém padá.

— JOR

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

10

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter