Expert OSN: Julian Assange má príznaky psychologického mučenia

Julian Assange (Zdroj: SITA)

Svetoznámy zakladateľ servera WikiLeaks vykazuje všetky symptómy obete dlhodobého psychologického mučenia. K tomuto záveru dospel švajčiarsky odborník OSN Nils Melzer zaoberajúci sa vyšetrovaním porušení ľudských práv.

Pripomíname, že 47-ročný Assange sa aktuálne nachádza v britskej väznici Belmarsh na okraji Londýna, kde si odpykáva 50-týždňový trest za porušenie podmienok kaucie z roku 2012, na ktorú bol prepustený počas konania o švédskej žiadosti o vydanie. Práve v tom roku sa totiž uchýlil na ekvádorskú ambasádu v obavách z nezákonných a spolitizovaných procesov voči jeho osobe.

Poľujú na neho viacerí

V spomínanom Švédsku čelí Assange obvineniu zo sexuálnych útokov, ktoré voči nemu vzniesli dve ženy.

Väčší problém má však s americkými orgánmi, nakoľko je obvinený z nezákonného vniknutia do vládnych počítačov a ohrozenia národnej bezpečnosti, ktorého sa mal dopustiť zverejnením tajných vojenských dokumentov. Austrálčan má na krku 18-bodovú obžalobu a hrozí mu trest odňatia slobody vo výmere 175 rokov.

Jeho zdravotný stav je zlý

Počas toho ako Assange čaká za múrmi britskej väznice na vybavenie žiadosti o vydanie do USA, čo môže potrvať niekoľko mesiacov, ho navštívila dvojica lekárov špecializujúca sa na vyšetrovanie možných obetí mučenia.

Melzer z OSN výsledky ich zdravotného posudku zhrnul a pretlmočil nasledovne.

„Okrem fyzických neduhov vykazoval pán Assange všetky symptómy dlhodobého vystavenia psychologickému mučeniu, vrátane extrémneho stresu, chronickej úzkosti a intenzívnej psychologickej traumy.“

Vydaním do USA vraj môžu byť poškodené jeho základné práva a slobody a podľa Melzera je ohrozená aj príprava jeho riadnej obhajoby, nakoľko styky Assangea s jeho právnymi zástupcami sú veľmi krátke a nepravidelné. Takisto nemá prístup k niektorými relevantným právnym dokumentom a spisu k prípadu.

„Za 20 rokov práce s obeťami vojny, násilia a politickej perzekúcie som nikdy nevidel, aby sa skupina demokratických krajín takto spolčila v snahe izolovať, démonizovať a týrať istého jednotlivca po takto dlhý čas a s takým prehliadaním ľudskej dôstojnosti a vlády práva,“ zhrňuje zozbierané výsledky expert Melzer.

— Tím Denník S


Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...