Liga za ľudské práva odporúča zriadiť úrad, ktorý by pomohol k lepšej migračnej politike

Migranti. (Zdroj: SITA)

Liga za ľudské práva odporúča Vláde SR zriadiť úrad, ktorý by pomohol k lepšiemu riadeniu migrácie v prospech záujmov Slovenska. Uviedla to dnes na tlačovej konferencii riaditeľka Ligy za ľudské práva Barbora Meššová.

Malo by ísť o Imigračný a naturalizačný úrad, ktorý by zjednotil problematiku migrácie, medzinárodnej ochrany a integrácie. Ako poukázala Meššová, vytvorenie tohto úradu predpokladá aj končiaci vládny dokument o migračnej politike z roku 2011. Posúdiť a centralizovať túto agendu si za úlohu kladie aj koalícia v programovom vyhlásení vlády.

Štatistika Ministerstva vnútra SR eviduje, že na území Slovenska žije približne 145-tisíc cudzincov, z ktorých väčšina prišla z Ukrajiny a zo Srbska. „Je v našom vlastnom záujme, aby sa týmto ľuďom darilo, pretože sú to ľudia, ktorí tu tiež platia a tu s nami spolu žijú. Okrem toho je pre Slovensko dôležité vyhodnocovať z hľadiska migračnej politiky, komu umožníme, aby na Slovensko prišiel, usadil sa a zotrval,“ vysvetlila.

Malo by byť možné vyhodnotiť, akých ľudí potrebujeme na pracovný trh, keďže sú segmenty, ktoré z radov slovenských nezamestnaných nie je možné obsadiť. Vyhodnocovať by to podľa Meššovej mohol práve nový úrad.

„Kompetencie v oblasti migrácie a integrácie sú rozdrobené naprieč ministerstvami a útvarmi ministerstva vnútra. Slovensku chýba celostný pohľad a jednotná vízia situácie a potrieb,“ vysvetlila Meššová. Dodala, že jednotlivé zodpovedné orgány si mnohokrát neplnia svoje povinnosti vyplývajúce z programových dokumentov vlády.

Imigračný a naturalizačný úrad by mohol mať za úlohu nielen zber, spracovanie a vyhodnocovanie dát z oblasti migrácie a integrácie, ale aj vedenie konaní o pobyte cudzincov. Jeho súčasťou by mohol byť aj azylový odbor, na ktorý by sa zmenil súčasný Migračný úrad ako aj súčasný Odbor štátneho občianstva Ministerstva vnútra SR.

Povoľovanie pobytov má v kompetencii Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a ten podľa ligy nemá predispozíciu ani kapacity na komplexné nastavovanie migračnej politiky štátu. Toto nastavenie bolo dostatočné, keď na Slovensku pracovalo málo cudzincov. „V súčasnosti však kapacity polície nestačia na pokrývanie stále väčšieho počtu cudzincov v SR, čo spôsobuje notoricky známe nočné čakania pred políciou, ktoré nezmizli ani po zavedení online objednávacieho systému,“ priblížilo vedenie Ligy za ľudské práva.

Zavedením nového úradu by sa polícii odňala kompetencia pobytovej a vízovej agendy. Ostala by jej aj naďalej ochrana vnútorných hraníc, boj proti nelegálnej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi.

Tému integrácie má na starosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré však nemá dosah na povoľovanie pobytov. Nový úrad by mohol prebrať časť jeho úloh v tejto sfére a pôsobiť aj ako gestor integrácie cudzincov. Spolu s ministerstvom by mohol riešiť opatrenia na trhu práce vo vzťahu k cudzincom tak, aby sa zaistila nielen ochrana záujmov občanov Slovenska, ale aj potreby trhu práce.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter