Zašívareň ako z učebnice. Na ministerstve pôsobil človek, ktorý si 10 rokov chodil iba po výplatu

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Kontrola zamestnaneckej efektivity na ministerstve vnútra odhalila aj veľké kuriozity. Napríklad, v zmysle oficiálnych informácií priamo v jeho štruktúrach pracoval človek, ktorý si po dobu celých 10 rokov iba chodil po výplatu a tiež pracovník s homeofficom zavedeným dva roky pred epidemiologickými opatreniami.

Nutnosť šetriť a nerozhadzovať verejné financie je jednou z najdôležitejších zásad chodu štátnych orgánov. Platí to obzvlášť v čase koronakrízy. Výnimkou nie je ani náš rezort vnútra, ktorý proces šetrenia už odštartoval a o jeho prvých výsledkoch informoval na sociálnej sieti.

V rámci zadania okresať výdavky o 10 % bez ohrozenia chodu organizácie preto podľa vlastných slov pristúpil k prehodnoteniu efektivity zamestnancov. Tých zastrešuje až 50-tisíc, od administratívnych pracovníkov cez policajtov a hasičov až po horských záchranárov.

Výsledkom je napríklad úplné zrušenie vyslania zástupcu na plnenie úloh v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému na zastupiteľskom úrade v Českej republike, ktorý na svojom poste pôsobil iba od januára.

Vláda tiež zrušila celý úrad splnomocnenca pre Schengenské acquis, no ako ministerstvo dodáva, naďalej zostáva centrálnym orgánom zodpovedným za prevažnú časť oblastí implementácie, pričom spolupracuje s ostatnými rezortmi. Ide najmä o oblasť kontroly hraníc, policajnej spolupráce, taktiež Schengenský informačný systém a ochranu osobných údajov

Kontrola na rezorte odhalila okrem klasickej prebujnelej byrokracie aj niekoľko zvláštností. O dvoch z nich píše takto: „Priamo na ministerstve bol už viac ako 10 rokov zaradený policajt, ktorého pracovná náplň bola raz mesačne si vyzdvihnúť výplatnú pásku. Taktiež sme sa rozlúčili s „nadčasovým“ kolegom, ktorý si svojvoľne zaviedol homeoffice dva roky pred protiepidemiologickými opatreniami.“

PROCES ŠETRENIA ODŠTARTOVANÝMinisterstvo vnútra, tak ako aj iné rezorty, stojí ostatné týždne pred neľahkou úlohou….

Posted by Ministerstvo vnútra SR on Wednesday, August 5, 2020

— TOD

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

34

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...