S úzkosťami a depresiou sa počas korony stretla takmer tretina študentov

Ilustračný obrázok (Zdroj: pixabay.com)

Takmer tretina študentov pociťovala v čase mimoriadnej situácie stretla úzkosť a depresiu. Z prieskumu Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) a Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) ďalej vyplynulo, že skoro polovica študentov pociťovala počas trvania mimoriadne situácie nadmerný stres zo školy.

Do prieskumu sa zapojilo takmer 3 500 študentov z 23 vysokých škôl. Predseda Filip Šuran pre média pri predstavovaní prieskumu uviedol, že téma duševného zdravia študentov bola doteraz tabu a je potrebné sa o nej rozprávať.

V čase sociálnej izolácie, keď boli všetky školy zatvorené a výučba bola dištančná malo možnosť s niekym sa porozprávať 74 percent opýtaných. Avšak každý štvrtý opýtaný študent túto možnosť nemal. Pocitom osamotenosti často trpelo skoro 27 percent respondentov.

Nadmerný stres pociťovalo takmer 48 percent respondentov a skoro 39 percent cítilo malý záujem niečo robiť. Podľa Šurana môže byť nadmerný stres zo školy pre študentov problémom, ak sa dlhodobo hromadí. Depresívne a bezmocne sa cítilo takmer 29 percent opýtaných a úzkosť z budúcnosti pociťovalo 32,8 percenta študentov zapojených do prieskumu.

Podľa agentúry aj rady sa takýmto prejavom dalo predísť aj pomocou lepšej komunikácie či cez ponuku psychologickej poradne. S aktívnym prístupom vysokej školy pri prevencii a psychologickej pomoci sa však stretlo 16 percent vysokoškolákov. Šuran poznamenal, že metód a systémov je viac a je potrebné vybrať ten najvhodnejší. „Ten prvý krok je to vôbec mapovať a začať sa o tom rozprávať, lebo doteraz nám chýbajú o týchto veciach dáta,“ konštatoval.

Prezenčná výučba bola na všetkých školách prerušená 16. marca pre šírenie nového koronavírusu. Materské školy a prvý až piaty ročník základných škôl sa mohli otvoriť od 1. júna. Stredoškoláci a žiaci druhého stupňa základných škôl sa do lavíc mohli vrátiť 22. júna. Štátne záverečné skúšky sa na vysokých školách organizovali prezenčne za prísnych hygienických opatrení alebo online formou.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...