O letnú školu slovenského jazyka a kultúry prejavilo záujem 80 uchádzačov z 22 krajín

Ilustračný obrázok (Zdroj: pixabay.com)

Do letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca za prihlásilo 80 uchádzačov z 22 krajín. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Komenského Univerzity v Bratislave Lenka Miller, v poradí 56. ročník letnej školy sa uskutoční dištančnou formou od 3. do 14 augusta.

Na základe ich jazykovej úrovne cez online testovania je pripravený program pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých a pokročilých.

Pre učiteľov slovenského jazyka pôsobiacich na školách v zahraničí sa v období od 17. do 21. augusta online formou uskutoční 13. ročník odborno-metodického seminára. Učitelia si na ňom zdokonalia nielen svoje teoretické znalosti, ale aj praktické didaktické zručnosti pri výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. Záujem prejavilo vyše 40 učiteľov z európskych krajín aj zo zámoria.

Lektori slovenského jazyka a kultúry, ktorí pôsobia na univerzitách v zahraničí, sa zídu na tradičnom odborno-metodickom seminári 18. a 19. augusta 2020. Zúčastnia sa na ňom aj pracovníci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Účastníci budú debatovať o spoločných výskumných projektoch, problematike analýzy jazykových chýb cudzincov, ako aj o nových publikáciách slovakistických pracovísk. Miller podotkla, že dôležitou súčasťou programu budú správy vyslaných lektorov o aktuálnej výučbe počas pandémie, skúsenosti s využívaním online formy v práci lektorátov a jej vplyvu na vzdelávanie slovakistov v jednotlivých krajinách.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Slovenské verejné knižnice evidujú 451-tisíc registrovaných používateľov

Slovenské verejné knižnice evidujú 451-tisíc registrovaných používateľov

Slovenské verejné knižnice evidujú 415-tisíc registrovaných používateľov, čo predstavuje 8,3 percenta populácie. V európskom priemere patrí k registrovaným používateľom 17,8 percenta populácie. V počte výpožičiek na stotisíc obyvateľov je Slovenská republika v medzinárodnom porovnaní 27 členských krajín Európskej..