Vojtech Zamarovský, velikán literatúry faktu, by sa dnes dožil 100 rokov

Vojtech Zamarovský (Zdroj: Wikipedia)

Pred 14 rokmi nás v tento deň opustil Vojtech Zamarovský, slovenský prekladateľ a autor literatúry faktu, pričom najznámejšie sú zrejme jeho práce venované najstarším dejinám ľudskej civilizácie. Dnes by sa dožil okrúhlych 100 rokov.

Zamarovský sa narodil v Trenčíne 5. októbra 1919, pričom pochádzal zo starej zemianskej rodiny zo Zamaroviec pri Trenčíne. Študoval na gymnáziu v Trenčíne a na vysokú školu išiel do Prahy (Vysoká škola obchodná) a neskôr do Bratislavy (Slovenská univerzita).

Po škole našiel zamestnanie v Slovenskej národnej banke, na Povereníctve priemyslu, či na Úrade predsedníctva vlády v Prahe. V roku 1953 z politických dôvodov nastúpil ako administratívny pracovník do vydavateľstva v Prahe.

Vo svojej tvorbe sa venoval okrem ekonomických článkov a recenzii dejinám. Prvú knihu napísal ako historický cestopis po Mezopotámii, Egypte a Grécku, ale venoval sa napríklad aj Sumeru či starovekému Rímu.

Vyznamenania, aj obvinenia

Za svoj život napísal 14 kníh, okrem jednej všetky v slovenčine alebo češtine, pričom jeho diela boli preložené aj do ďalších 15 jazykov, náklad kníh sa odhaduje na 2 milióny výtlačkov. Zamarovského diela patria k najobľúbenejším populárno-náučným knihám na Slovensku i v Česku.

V roku 1996 mu slovenský prezident Michal Kováč prepožičal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Po jeho skone v roku 2006 v Prahe mu prezident Ivan Gašparovič prepožičal vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

Tri roky po jeho smrti bol Zamarovský obvinený zo spolupráce so Štátnou bezpečnosťou (ŠtB) pod krycím menom Belo (od roku 1962) a neskôr pod krycím menom Závoj (od 1977). Údajne mal taktiež vstúpiť v roku 1944 do pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy. Zamarovského sa vtedy zastal významný slovenský historik a spisovateľ Pavel Dvořák.

— JOR

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

9

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Slovenské verejné knižnice evidujú 451-tisíc registrovaných používateľov

Slovenské verejné knižnice evidujú 451-tisíc registrovaných používateľov

Slovenské verejné knižnice evidujú 415-tisíc registrovaných používateľov, čo predstavuje 8,3 percenta populácie. V európskom priemere patrí k registrovaným používateľom 17,8 percenta populácie. V počte výpožičiek na stotisíc obyvateľov je Slovenská republika v medzinárodnom porovnaní 27 členských krajín Európskej..