Dopad koronakrízy na zamestnanie a príjem domácností nebol podľa prieskumu fatálny

Ilustračný obrázok (Zdroj: Pixabay.com)

Polovica Slovákov uviedla, že koronavírus nemal dopad na ich zamestnanie. A necelá polovica nemala žiadny pokles príjmu alebo len veľmi nízky do asi 10 %. Ako ďalej vyplýva z prieskumu platobného správania spoločnosti Intrum, len dve percentá domácností stratilo takmer celý alebo úplne celý príjem.

Svoju úlohu zohráva aj strach z rastúcich účtov. Až 39 % Slovákov potvrdilo, že ich účty rastú rýchlejšie ako príjmy. Celkovo polovica respondentov tvrdí, že koronakríza negatívne vplýva na ich finančnú pohodu.

V skutočnosti podľa výsledkov prieskumu však len pomerne nízka časť opýtaných, konkrétne 15 %, bola donútená sa ešte viac zadlžiť. Miestami si počas pandémie museli aj požičať, aby mohli zaplatiť svoje účty. Negatívne sa však koronakríza prejavila na našich úsporách. Až tretina Slovákov stratila možnosť sporiť v rovnakej výške ako predtým, sporia výrazne menej. Dokonca 25 % si nesporí vôbec. Je to podľa spoločnosti Intrum znepokojivé aj preto, že podiel tých, ktorí si nevytvárali finančnú rezervu, bol ešte na jeseň 2019 len 20 %, teda v priebehu asi pol roka stratilo možnosť sporiť 5 % ľudí.

Slováci celkovo vyjadrujú nespokojnosť so svojou schopnosťou odkladať si financie do budúcnosti a majú obavy, či si budú môcť dovoliť pohodlný dôchodok. Vyjadrilo sa tak v prieskume 59 % respondentov. Len 5 % Slovákov si je úplne istých, že si budú môcť svoj dôchodkový vek skutočne vychutnávať vďaka svojim úsporám.

Mnohé podniky boli pre vládne nariadenia donútené obmedziť, prípadne úplne zastaviť, svoju prevádzku. Značná časť podnikov išla cestou dobrovoľného znižovania príjmov. Trinásť percent spotrebiteľov potvrdilo, že súhlasilo s takouto iniciatívou svojho zamestnávateľa. Až 81 % podnikateľov na Slovensku si myslí, že Slovensko sa dostalo do recesie alebo sa tak stane do jedného roka.

Ako skonštatoval výkonný riaditeľ Intrum Slovakia Martin Musil, recesiu vnímajú podnikatelia ako jednu z najväčších výziev na to, aby dokázali udržať svoju likviditu a cash flow. Už teraz sa na ňu pripravujú. Razia hlavne cestu znižovania nákladov, ale plánujú aj zvýšiť svoje obchodné aktivity. “Naša spoločnosť tiež zaznamenala zvýšený záujem o služby inkasa pohľadávok,” uviedol Musil.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter