Odklon od globalizácie k regionálnej produkcii je pre udržateľný potravinový systém nevyhnutný, tvrdí expertka

Zuzana Nouzovská (Zdroj: Facebook NPPC)

Riaditeľka Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Zuzana Nouzovská v rozhovore pre portál Euractiv varuje, že Slovensko zaostáva najmä v tom, aby spotrebiteľa rozumeli údajom z etikiet na obaloch potravín. Reaguje tak na návrh Európskej komisie zaviesť pravidlo, aby etikety s označením výživovej hodnoty boli uvedené na predných stranách balenia potravín.

V úvode rozhovoru Nouzovská uvádza, že potraviny v súčasnosti precestujú v rámci EÚ v priemere aj viac ako 1000 kilometrov, kým sa dostanú k spotrebiteľovi. „Ja si myslím, že nová stratégia Farm to fork (Z farmy na stôl) je tá, ktorá by nám mohla pomôcť odkloniť sa od globalizácie smerom k regionalizácii, čo si myslím, že je pre samotnú udržateľnosť nevyhnutné,“ uviedla šéfka Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra SR.

Podľa Nouzovskej bez živočíšnej výroby nebudeme vedieť udržať zdravú pôdu a bude sa preto musieť v tomto smere hľadať nejaký vyvážený model, aká úroveň živočíšnej výroby je udržateľná, aby bolo možné vrátiť uhlík späť do pôdy a ponúknuť tak spotrebiteľovi aj rastlinnú výrobu.

Ohľadne návrhu Európskej komisie, aby etikety s označením výživovej hodnoty boli uvedené na predných stranách balenia potravín, Nouzovská uviedla, že v tomto smere chýba najmä vzdelávanie spotrebiteľov, aby rozumeli údajom na etikete.

„Musíme si dať pozor, aby sme potravinu ako takú nezabili množstvom údajom, lebo sa môžeme dostať do konfliktu, čím viac údajov na potravine, tým väčší obal, alebo tým menšie písmená a to je neprípustné, mali by nastať procesy digitalizácie alebo sprostredkovania informácií inou cestou, pretože ani zväčšovanie obalov, nie je riešením,“ povedala riaditeľka. Dodala, že na prvom mieste je výchova spotrebiteľa.

Celej stratégii EK nazvanej Z farmy na stôl chýba podľa Nouzovskej časový plán, ktorý by povedal, čo je pre Komisiu prioritné. „Možno by bolo treba povedať, ktoré sú tie najdôležitejšie kroky a v akej postupnosti by sa tieto úmysly mohli pretaviť v realitu,“ uviedla. V závere dodala, že treba prijímať len také opatrenia, na ktoré je potravinársky priemysel pripravený, inak by mohli nastať problémy.

— TOP

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

9

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...