Ženy sú pri prijímaní do práce diskriminované najmä inými ženami, zistila štúdia SAV

Ilustračný obrázok (Zdroj: pixabay.com)

Diskriminácie medzi ženami a mužmi sa dopúšťajú najmä personalistky. Vyplýva to zo štúdie vedkýň z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (CSPV SAV), ktorú agentúre SITA poskytla hovorkyňa SAV Monika Tináková. Ako ďalej dodáva, vedkyne vychádzali z predpokladu, že nižšie ponuky platu sú pre ženy samozrejmosťou už pri prijímaní do zamestnania.

Zaujímalo ich preto, či budú ženy hodnotené inak ako muži, aký plat im bude ponúknutý a či by ich personalisti prepustili skôr. Magdalena Adamus z CSPV SAV priblížila, že oslovili 155 odborníkov so skúsenosťami v procesoch zamestnávania a prepúšťania zamestnancov. Tých požiadali o vyhodnotenie troch životopisov kandidátov o prijatie do zamestnania na pozíciu regionálneho obchodného manažéra.

Vedkyne prekvapilo, že diskriminácie sa dopúšťajú najmä ženy – personalistky. Tie ponúkli mužom o 240 eur vyšší plat po skúšobnej lehote ako ženským kandidátkam. Ako ďalej poznamenali, takéto rozdielne ponuky pre ženy a mužov sa u mužov – personalistov nevyskytovali.

Podotkli, že vo všeobecnosti platí, že v personalistike pracuje viac žien ako mužov. „Pozitívne pre ženy uchádzajúce sa o zamestnanie vyšlo, že personalisti boli náchylní prepustiť skôr mužov s častejšími absenciami v porovnaní so ženami, ktoré tiež často absentovali,“ povedala Adamus.

Prekvapenie?

V rámci výskumu dostala polovica oslovených personalistov životopisy so ženskými menami a druhá polovica tie isté životopisy, avšak označené mužskými menami. U každého fiktívneho kandidáta hodnotili kompetentnosť, vhodnosť na uvedenú pozíciu a sympatickosť. Zároveň mali uviesť mzdu, ktorú by im ponúkli. Vedkyne zistili, že ženám by personalisti a personalistky ponúkli o 200 eur nižšiu mzdu ako identickým mužským uchádzačom.

„Personalisti správne identifikovali kandidátov, ktorí boli objektívne najlepší, a tým aj ponúkali vyššiu mzdu, no práve v tejto skupine bol rozdiel medzi ponúkanými mzdami pre mužov a pre ženy najvypuklejší – najlepšia kandidátka bola najviac znevýhodnená, pretože v porovnaní s identickým mužským kandidátom jej bol ponúknutý o 15 percent nižší nástupný plat,“ povedala Eva Ballová Mikušková z CSPV SAV.

Situácia je zložitá

Psychologičky po zhrnutí výsledkov výskumu podotýkajú, že situácia na trhu práce je zložitá a ovplyvňovaná mnohými nepísanými a väčšinou neuvedomovanými normami a predsudkami, na ktoré doplácajú predovšetkým ženy.

„Vytvára sa bludný kruh, kde naďalej pretrváva predstava, že domáce práce a starostlivosť o deti a ostatných členov domácnosti je ‚ženská‘ špecializácia, čo núti ženy k zamestnaniam, ktoré umožňujú spájať rodinný život s prácou, a mužov k tomu, aby sa venovali skôr kariére,“ povedala Mikušková.

Zároveň dodala, že takýto prístup má ďalekosiahle následky, nielen ekonomické, ale aj psychologické. Podľa nej sa obmedzuje aktívna prítomnosť otcov v živote detí, ktorá má nezanedbateľný vplyv na ich vývoj. Obmedzuje sa tak najmä nastolenie rovnováhy medzi rodinou a prácou, u mužov aj u žien.

— SITA/JOR

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

13

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter