Islamská nadácia aj LGBT projekty. Pellegriniho vláda deň pre voľbami rozdávala desaťtisícové dotácie

Peter Pellegrini (Zdroj: SITA)

Svietiť a kúriť. To malo byť podľa členov súčasnej vládnej koalície jediné, čo mala bývalá vláda Petra Pellegriniho robiť v posledných týždňoch vládnutia. Opak bol pravdou a práve v posledných dňoch vláda expremiéra Pellegriniho schválila viacero finančných dotácií. Medzi nimi aj tie určené na podporu a ochranu ľudských práv. Vyše trištvrte miliónový balíček si rozdelili organizácie na pomoc postihnutým s projektami na podporu LGBTI komunity či propagáciu demokracie.

Dotácie na podporu ľudských práv sú zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Delia si ich rôzne organizácie, ktoré často žiadajú viac ako im štát nakoniec priklepne.

V prípade bývalej vlády došlo k rozhodnutiu o týchto dotáciách v posledný deň pred parlamentnými voľbami, teda v čase, keď už mal kabinet Petra Pellegriniho podľa vtedajšej opozície už iba „kúriť a svietiť“. Schválených bolo 43 žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ľudských práv v celkovej hodnote 769 500 eur.

Medzi prijímateľmi sú organizácie ako Slovenský zväz telesne postihnutých, ktorý dostal 10 645 eur, teda plnú sumu, ktorú z dotácií požadoval. Podobne aj Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka (15 826 eur). Aj nezisková organizácia Post Bellum SK dostala na organizovanie kinopríbehov pre školy a putovnej výstavy „75 rokov po vojne“ celú požadovanú sumu (26 350 eur).

Niektoré organizácie na podporu projektov zameraných na „inklúziu, inakosť“ a LGBTI komunitu požadovali viac ako im nakoniec štát poskytol. Napríklad Iniciatíva inakosť žiadala na projekt s názvom „Zvyšovanie akceptácie LGBT ľudí a ich rodín v spoločnosti“ 31 690 eur. Podľa rozhodnutia vlády Petra Pellegriniho dostala z požadovanej sumy 23 100 eur.

„IPčko“ ani „Teplá vlna“ nedostali desaťtisíce, ktoré chceli

Podobne ako Iniciatíva inakosť dopadli so žiadosťou o príspevok aj ďalšie organizácie na podporu LGBTI komunity. A Centrum chcelo na podporu inklúzie 33 600 eur. Nedočkalo sa však ani polovice tejto sumy (15-tisíc eur).

Ešte viac si na ochranu ľudských práv a slobôd pýtala od štátu organizácia IPčko. Na „Elimináciu negatívnych spoločenských postojov stigamtizujúcich mladých LGBTI ľudí prostredníctvom dištančného poradenstva a pomáhajúceho obsahu v online priestore“ chcelo toto občianske združenie (OZ) 50-tisíc eur, ale dostalo len pätinu z týchto prostriedkov.

Ďalšie OZ, Saplinq, požadovalo na PRIZMA – Komunitné a poradenské centrum pre LGBTI osoby v Košiciach 48-tisíc eur. Vyplatených jej bolo 20-tisíc.

Na projekt „Teplá vlna“, ktorého súčasťou mali byť „diskusie, videá a podcasty o LGBTI+ ľuďoch“ chcelo divadlo Nomantinels od štátu 43 500 eur, ale prisúdených mu bolo 15-tisíc.

Niektorým bolo vyhovené

Dúhový PRIDE Bratislava 2020 a jeho sprievodné podujatia dostali na rok 2020 naopak celú sumu, o ktorú žiadal (10 100 eur). Aj Islamská nadácia na Slovensku (INS) sa dočkala takmer všetkých požadovaných peňazí. Zo 16 838 eur INS na projekt „(Ne)Známi susedia“ išlo na jej účet 15-tisíc eur. OZ Rómske Srdcia-Romane Jile bolo bývalou vládou tiež vyhovené. Na projekt „Spolu všetci“ malo celú sumu 7 113 eur.

Najviac peňazí na podporu ľudských práv na rok 2020 šlo na Stredoeurópske fórum 2020. Odklepnutých bolo 49 995 eur. Rovnako aj Centrum komunitného organizovania dostalo na podujatia „Školy za demokraciu 2020“ celých 47 850. Išlo o druhú najvyššiu sumu vyplatenú z týchto dotácií.

Presné sumy, ako aj všetkých ich adresátov dotácií na podporu ľudských práv, nájdete na webe ministerstva spravodlivosti TU.

— TOP

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

23

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter